26 Ağustos 2015 Çarşamba

Russiýa demigazyk Polýusynda Türgenleşik Geçirýär

Russiýanyň harby deňiz güýçleri taryhynda ilkinji gezek demirgazyk polýusynda harby türgenleşik geçirýär

Russiýanyň harby howa güýçleriniň Demirgazyk flotynyň metbugat sekretary Wafim Serga harby toparlaryň we gämileriň demigazyk polýusynyň Russiýa degişli bölegindäki Taýmur ýarym adasynda ýerleşýän Norilsk şäheriniň golaýynda harby türgenleşige başlandygyny mälim etdi. 
Serga türgenleşikde Demirgazyk flotyna degişli harby bölümleriň utgaşykly hereket etme ukybynyň we hüjüme garşy taýarlyk şertleriniň synagdan geçiriljekdigini aýtdy.
Russiýa ýurduň dürli ýerlerinde ýene-de 6 harby türgenleşik geçirýär.
Harby türgenleşiklere 6 müň esger gatnaşýar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder