7 Mayıs 2016 Cumartesi

BILDIRIŞ

BILDIRIŞ

Baýramaly, Garagum etraplarynyň Hem-de Baýramaly şäheriniň ýaşaýjylary!
2016-njy ýylyň 1-nji maýyndan başlap, ýokarda agzalan etraplaryň we Baýramaly şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasaportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Mary welaýaty boýunça müdirliginiň Baýramaly şäher bölümüne ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris
Salgy : Baýramaly şäheriniň Galkynyş köçesiniň 3-nji jaýy
Telefon: +993 (564)6-08-87
Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa GullugyHiç yorum yok:

Yorum Gönder