5 Eylül 2015 Cumartesi

Russiýa Weto Hukugynyň Çäklendirilmegine Garşy

Russiýa BMG-nyň Howpsyzlyk geňeşine agza ýurtlaryň weto hukugynyň jäklendirilmegi barada Fransiýa tarapyndan hödürlenen taslama garşy ses berdi.
Russiýanyň BMG-nyň ýanyndaky baş ilçisi Çurkin taslamany “populist” hökmünde analiz etdi.
Beýleki tarapdan Fransiýanyň 30-njy sentýabrda BMG-nyň Baş Assambleýasynyň çäginde bu mesele barada geçiriljek maslahata ýer eýeçiligini etmegine garaşylýar.
15 agzaly BMG-nyň Howpsyzlyk geňeşinde diňe hemişelik 5 agzanyň weto hukugy bar, weto hukugy bolmadyk beýleki 10 ýurt iki ýyl möhlet bilen agzalyga saýlanýar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder