24 Mart 2017 Cuma

V Aziýa Oýunlarynyň Senasynyň Iň Gowy Görnüşini Seçip Almak Boýunça Bäsleşik Yglan Ediler

V Aziýa Oýunlarynyň Senasynyň Iň Gowy Görnüşini Seçip Almak Boýunça Bäsleşik Yglan Ediler

http://www.turkmenhabargullugy.com/v-aziya-oyunlarynyn-senasynyn-in-gowy-gornusini-secip-almak-boyunca-baslesik-yglan-ediler/

Türkmenistan Astanada «EKSPO-2017» Halkara Sergisinde Üstünliklerini Görkezmäge Taýýarlyk Görýär

Türkmenistan Astanada «EKSPO-2017» Halkara Sergisinde Üstünliklerini Görkezmäge Taýýarlyk Görýär

2017-nji Ýylda Türkmenistanda 81 Müň Tonnadan Gowrak Şaly Öndürmek Maksat Edinilýär

2017-nji Ýylda Türkmenistanda 81 Müň Tonnadan Gowrak Şaly Öndürmek Maksat Edinilýär

http://www.turkmenhabargullugy.com/2017-nji-yylda-turkmenistanda-81-mun-tonnadan-gowrak-saly-ondurmek-maksat-edinilyar/

Awazada Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahaty Geçirler

Awazada Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahaty Geçirler

http://www.turkmenhabargullugy.com/awazada-ulag-we-logistika-boyunca-halkara-maslahaty-gecirler/

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-ministrler-kabinetinin-mejlisi-16/

7-nji Aprelde Awazada «Aziada-2017 Parahatçylygyň we Ösüşiň Ugrunda Halkara Sport Hyzmatdaşlygy» Atly Halkara Sport Kongresi Geçirler

7-nji Aprelde Awazada «Aziada-2017 Parahatçylygyň we Ösüşiň Ugrunda Halkara Sport Hyzmatdaşlygy» Atly Halkara Sport Kongresi Geçirler

http://www.turkmenhabargullugy.com/7-nji-aprelde-awazada-aziada-2017-parahatcylygyn-we-osusin-ugrunda-halkara-sport-hyzmatdaslygy-atly-halkara-sport-kongresi-gecirler/

29-31-nji Martda Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana Resmi Sapary Bolar

29-31-nji Martda Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana Resmi Sapary Bolar

http://www.turkmenhabargullugy.com/29-31-nji-martda-belarus-respublikasynyn-prezidentinin-turkmenistana-resmi-sapary-bolar/

23 Mart 2017 Perşembe

Türkmenistanyň Mejlisinde Duşuşyk

Türkmenistanyň Mejlisinde Duşuşyk

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-mejlisinde-dususyk-2/

Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisinden Ynanç Hatyny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisinden Ynanç Hatyny Kabul Etdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-palestina-dowletinin-adatdan-dasary-we-doly-ygtyyarly-ilcisinden-ynanc-hatyny-kabul-etdi/

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-beyik-britaniyanyn-yolbascylaryna-gynanc-bildirdi/

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

http://www.turkmenhabargullugy.com/barmasy-cylsyrymly-yerlerde-gun-batareyalary-sanly-telefon-stansiyalaryny-energiya-bilen-upjun-ederler/

Türkmen Hemrasy Owganystana Öz Telegepleşiklerini Alyp Görkezmäge Mümkinçilik Berýär

Türkmen Hemrasy Owganystana Öz Telegepleşiklerini Alyp Görkezmäge Mümkinçilik Berýär

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-hemrasy-owganystana-oz-telegeplesiklerini-alyp-gorkezmage-mumkincilik-beryar/

Türkmen Alymlary Gowaçanyň Şor Topraga Durnuklylygyny Ýokarlandyrmak Boýunça Ylmy Barlaglar Geçirýärler

Türkmen Alymlary Gowaçanyň Şor Topraga Durnuklylygyny Ýokarlandyrmak Boýunça Ylmy Barlaglar Geçirýärler

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-alymlary-gowacanyn-sor-topraga-durnuklylygyny-yokarlandyrmak-boyunca-ylmy-barlaglar-geciryarler/

Oba Hojalygynda Ulanylýan Ýerleri Sebitleşdirmek Meýilnamasyna Laýyklykda Gök-Bakja Ekinleriniň Hasyly Ýygnalýar

Oba Hojalygynda Ulanylýan Ýerleri Sebitleşdirmek Meýilnamasyna Laýyklykda Gök-Bakja Ekinleriniň Hasyly Ýygnalýar

http://www.turkmenhabargullugy.com/oba-hojalygynda-ulanylyan-yerleri-sebitlesdirmek-meyilnamasyna-layyklykda-gok-bakja-ekinlerinin-hasyly-yygnalyar/

Türkmen Alabaýy-Özboluşly Tohum Itidir

Türkmen Alabaýy-Özboluşly Tohum Itidir

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-alabayy-ozbolusly-tohum-itidir/

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi Geljekki Diplomatlary Taýýarlamakda Ýardam Berýär

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi Geljekki Diplomatlary Taýýarlamakda Ýardam Berýär

http://www.turkmenhabargullugy.com/yhhg-nyn-asgabatdaky-merkezi-geljekki-diplomatlary-tayyarlamakda-yardam-beryar/

Sosial Ulgamlarymyza Goşulyň!

Sosial Ulgamlarymyza Goşulyň!

http://www.turkmenhabargullugy.com/sosial-ulgamlarymyza-gosulyn/

Onlaýn Teleýaýylym

Onlaýn Teleýaýylym

http://www.turkmenhabargullugy.com/onlayn-teleyayylym/

Türkmenistanyň Howa Maglumaty

Türkmenistanyň Howa Maglumaty
23.03.2017
9°C Ashgabat
13°C Turkmenbasy
14°C Turkmenabat
17°C Mary
11°C Dasoguz
http://www.turkmenhabargullugy.com/

BAŞ SAHYPA

BAŞ SAHYPA

http://www.turkmenhabargullugy.com/category/bas-sahypa/

Çeperçilik Sungaty Muzeýinde Gurnalan Sergi Milli Nakgaşlyk Mekdebiniň Dürli Wekilleriniň Işleri Bilen Tanyşdyrýar

Çeperçilik Sungaty Muzeýinde Gurnalan Sergi Milli Nakgaşlyk Mekdebiniň Dürli Wekilleriniň Işleri Bilen Tanyşdyrýar

http://www.turkmenhabargullugy.com/cepercilik-sungaty-muzeyinde-gurnalan-sergi-milli-nakgaslyk-mekdebinin-durli-wekillerinin-isleri-bilen-tanysdyryar/

Türkmenistan Fotosuratlary 47

Türkmenistan Fotosuratlary 47

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistan-fotosuratlary-47/

(TENDER) Petronas Çarigali (Turkmenistan) Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär

(TENDER) Petronas Çarigali (Turkmenistan) Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär

http://www.turkmenhabargullugy.com/tender-petronas-carigali-turkmenistan-kompaniyasy-baslesik-yglan-edyar/

Türkmenistan-Katar: Energetika Döwletleriň Özara Gatnaşyklarynyň Ugurlary Kesgitlenildi

Türkmenistan-Katar: Energetika Döwletleriň Özara Gatnaşyklarynyň Ugurlary Kesgitlenildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistan-katar-energetika-dowletlerin-ozara-gatnasyklarynyn-ugurlary-kesgitlenildi/

Fitch 2020-nji Ýyla Çenli Nebitiň Bahalarynyň 65 Dollara Çenli Ýetmegine Garaşýar

Fitch 2020-nji Ýyla Çenli Nebitiň Bahalarynyň 65 Dollara Çenli Ýetmegine Garaşýar

http://www.turkmenhabargullugy.com/fitch-2020-nji-yyla-cenli-nebitin-bahalarynyn-65-dollara-cenli-yetmegine-garasyar/

22 Mart 2017 Çarşamba

Döwlet Sylaglaryna we Hormatly Atlara Mynasyp Bolan Medeniýet Işgärlerini Sarpalamak Dabarasy Geçirildi

Döwlet Sylaglaryna we Hormatly Atlara Mynasyp Bolan Medeniýet Işgärlerini Sarpalamak Dabarasy Geçirildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/dowlet-sylaglaryna-we-hormatly-atlara-mynasyp-bolan-medeniyet-isgarlerini-sarpalamak-dabarasy-gecirildi/

Türkmen Halkının Sevimli Köpeği Alabaý Fotosuratlary

Türkmen Halkının Sevimli Köpeği Alabaý Fotosuratlary

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-halkinin-sevimli-kopegi-alabay-fotosuratlary/

Ýurdumyzda Aahalteke Bedewlere Bagyşlanylan “At-Myrat” Atly Film Görkezilip Başlanyldy

Ýurdumyzda Aahalteke Bedewlere Bagyşlanylan “At-Myrat” Atly Film Görkezilip Başlanyldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/yurdumyzda-aahalteke-bedewlere-bagyslanylan-atmyrat-atly-film-gorkezilip-baslanyldy/

Türkiýä Respublikasynyň Malatýa Şäheriniň Inönü Uniwersitetinde Talyplarymyz Nowruz Baýramy Mynasybetli Baýramçylyk Çäresi Geçirdi

Türkiýä Respublikasynyň Malatýa Şäheriniň Inönü Uniwersitetinde Talyplarymyz Nowruz Baýramy Mynasybetli Baýramçylyk Çäresi Geçirdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkiya-respublikasynyn-malatya-saherinin-inonu-uniwersitetinde-talyplarymyz-nowruz-bayramy-mynasybetli-bayramcylyk-caresi-gecirdi/

Sahawatly Desterhan-Nowruz Baýramynyň we Türkmen Myhmansöýerliginiň Aýrylmaz Bölegidir

Sahawatly Desterhan-Nowruz Baýramynyň we Türkmen Myhmansöýerliginiň Aýrylmaz Bölegidir

http://www.turkmenhabargullugy.com/sahawatly-desterhan-nowruz-bayramynyn-we-turkmen-myhmansoyerliginin-ayrylmaz-bolegidir/

Nowruz

 Nowruz