30 Ağustos 2017 Çarşamba

Bilelikdäki Türkmen-Owgan Söwda Öýi Döredildi

Bilelikdäki Türkmen-Owgan Söwda Öýi Döredildi
https://www.turkmenhabargullugy.com/bilelikdaki-turkmen-owgan-sowda-oyi-doredildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Hormatly Prezidentimiz we Gruziýanyň Premýer-Ministri Türkmen-Gruzin Hyzmatdaşlygynyň Geljegi Barada Pikir Alyşdylar

Hormatly Prezidentimiz we Gruziýanyň Premýer-Ministri Türkmen-Gruzin Hyzmatdaşlygynyň Geljegi Barada Pikir Alyşdylar

https://www.turkmenhabargullugy.com/hormatly-prezidentimiz-we-gruziyanyn-premyer-ministri-turkmen-gruzin-hyzmatdaslygynyn-geljegi-barada-pikir-alysdylar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Ýurdumyzda Pagta Ýygymy Badalga Aldy

Ýurdumyzda Pagta Ýygymy Badalga Aldy

https://www.turkmenhabargullugy.com/yurdumyzda-pagta-yygymy-badalga-aldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň Mejlisiniň Maslahaty

Türkmenistanyň Mejlisiniň Maslahaty

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-mejlisinin-maslahaty-5/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Gürcistan Başbakanı, Türkmenistan’ı ziyaret etti

Gürcistan Başbakanı, Türkmenistan’ı ziyaret etti

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=OTUx
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

Zafer Bayramı Aşkabat’ta kutlandı

Zafer Bayramı Aşkabat’ta kutlandı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=OTUw
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal #ZaferBayramıKutluOlsun

Türkmenistanyň Prezidenti Rus Kärdeşine Kubanda Awtobus Heläkçiligi Zerarly Gynanç Hatyny Iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Rus Kärdeşine Kubanda Awtobus Heläkçiligi Zerarly Gynanç Hatyny Iberdi

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-rus-kardesine-kubanda-awtobus-helakciligi-zerarly-gynanc-hatyny-iberdi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Daşoguz Welaýatynda Birbada Iki Desganyň Açylyş Dabarasy Boldy

Daşoguz Welaýatynda Birbada Iki Desganyň Açylyş Dabarasy Boldy

https://www.turkmenhabargullugy.com/dasoguz-welayatynda-birbada-iki-desganyn-acylys-dabarasy-boldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň Ýaragsyzlanmak we Howpsuzlyk Meseleleri Boýunça Syýasaty

Türkmenistanyň Ýaragsyzlanmak we Howpsuzlyk Meseleleri Boýunça Syýasaty

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-yaragsyzlanmak-we-howpsuzlyk-meseleleri-boyunca-syyasaty/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Ilkinji Ýyldyzlar Aşgabat 2017 Oýunlarynyň Ýüzi we Ruhubelentlik Göreldesidir Wideo

Ilkinji Ýyldyzlar Aşgabat 2017 Oýunlarynyň Ýüzi we Ruhubelentlik Göreldesidir Wideo

https://www.turkmenhabargullugy.com/ilkinji-yyldyzlar-asgabat-2017-oyunlarynyn-yuzi-we-ruhubelentlik-goreldesidir/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #AIMAG #AIMAG2017 #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanda Ýol Tölegini Tölemegiň Awtomatlaşdyrylan Ulgamy Giriziler

Türkmenistanda Ýol Tölegini Tölemegiň Awtomatlaşdyrylan Ulgamy Giriziler


https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanda-yol-tolegini-tolemegin-awtomatlasdyrylan-ulgamy-giriziler/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Rozy Rejebow: Grek-Rim Usulynda Göreşýän Pälwanlaryň Oýunlarda Ýeňiş Gazanmaga Mümkinçiligi Bar

Rozy Rejebow: Grek-Rim Usulynda Göreşýän Pälwanlaryň Oýunlarda Ýeňiş Gazanmaga Mümkinçiligi Bar
https://www.turkmenhabargullugy.com/rozy-rejebow-grek-rim-usulynda-goresyan-palwanlaryn-oyunlarda-yenis-gazanmaga-mumkinciligi-bar/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #AIMAG #AIMAG2017 #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanda Täze Gazhimiýa Toplumynyň Taslamasynyň Üstünde Işlenilýär

Türkmenistanda Täze Gazhimiýa Toplumynyň Taslamasynyň Üstünde Işlenilýär

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanda-taze-gazhimiya-toplumynyn-taslamasynyn-ustunde-islenilyar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

V Aziýa Oýunlarynyň Ody 7-nji Sentýabrda «Galkynyş» Gaz Käninde Ýakylar

V Aziýa Oýunlarynyň Ody 7-nji Sentýabrda «Galkynyş» Gaz Käninde Ýakylar

https://www.turkmenhabargullugy.com/v-aziya-oyunlarynyn-ody-7-nji-sentyabrda-galkynys-gaz-kaninde-yakylar/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #AIMAG #AIMAG2017 #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň Prezidenti Permana Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Permana Gol Çekdi

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-permana-gol-cekdi-10/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň Halkara Gatnaşyklary Institutynda Durnukly Ösüş Maksatlary Boýunça Ylmy-Usulyýet Merkezi Açyldy

Türkmenistanyň Halkara Gatnaşyklary Institutynda Durnukly Ösüş Maksatlary Boýunça Ylmy-Usulyýet Merkezi Açyldy

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-halkara-gatnasyklary-institutynda-durnukly-osus-maksatlary-boyunca-ylmy-usulyyet-merkezi-acyldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

1-nji Sentýabrda Aşgabatda Täze Mekdepler we Ýokary Okuw Mekdebiniň Binalary Açylar

1-nji Sentýabrda Aşgabatda Täze Mekdepler we Ýokary Okuw Mekdebiniň Binalary Açylar

https://www.turkmenhabargullugy.com/1-nji-sentyabrda-asgabatda-taze-mekdepler-we-yokary-okuw-mekdebinin-binalary-acylar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Gurban Baýramynyň Günleri Iş Güni Däl Diýlip Yglan Edildi

Gurban Baýramynyň Günleri Iş Güni Däl Diýlip Yglan Edildi

https://www.turkmenhabargullugy.com/gurban-bayramynyn-gunleri-is-guni-dal-diylip-yglan-edildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Internet Ulgamyndaky Şahyrana Ýaryşyň Netijeleri Yglan Edildi

Internet Ulgamyndaky Şahyrana Ýaryşyň Netijeleri Yglan Edildi

https://www.turkmenhabargullugy.com/internet-ulgamyndaky-sahyrana-yarysyn-netijeleri-yglan-edildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

25 Ağustos 2017 Cuma

Ýerine Ýetiriji Komitet “Atos” Kompaniýasyny Aşgabat 2017-niň Resmi Hyzmatdaşy Diýip Yglan Etdi!

Ýerine Ýetiriji Komitet “Atos” Kompaniýasyny Aşgabat 2017-niň Resmi Hyzmatdaşy Diýip Yglan Etdi!

https://www.turkmenhabargullugy.com/yerine-yetiriji-komitet-atos-kompaniyasyny-asgabat-2017-nin-resmi-hyzmatdasy-diyip-yglan-etdi/
#Atos #InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmen Türgenleri Futzal Boýunça Dünýäniň Öňdebaryjy Toparlaryny Haýran Galdyrar

Türkmen Türgenleri Futzal Boýunça Dünýäniň Öňdebaryjy Toparlaryny Haýran Galdyrar

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-turgenleri-futzal-boyunca-dunyanin-ondebaryjy-toparlaryny-hayran-galdyrar/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Bowling Ýaryşyna Gatnaşjak Makaoly Türgenler Öz Bähbidinden Geçip, Diňe Aşgabat 2017-ä Taýýarlyk Görýärler

Bowling Ýaryşyna Gatnaşjak Makaoly Türgenler Öz Bähbidinden Geçip, Diňe Aşgabat 2017-ä Taýýarlyk Görýärler

https://www.turkmenhabargullugy.com/bowling-yarysyna-gatnasjak-makaoly-turgenler-oz-bahbidinden-gecip-dine-asgabat-2017-a-tayyarlyk-goryarler/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ermenistan Respublikasyna Resmi Sapary Fotosuratlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ermenistan Respublikasyna Resmi Sapary Fotosuratlary

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidentinin-ermenistan-respublikasyna-resmi-sapary-fotosuratlary/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Olimpiyat ateşi Ne Zaman Yakılacak?

Olimpiyat ateşi Ne Zaman Yakılacak?

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=OTQ5
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

Türkmenistan'da Kurban Bayramı Ne Zaman?

Türkmenistan'da Kurban Bayramı Ne Zaman?

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=OTQ4
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

Hint dans grubunun Aşkabat resitali

Hint dans grubunun Aşkabat resitali

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=OTQ3
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

24 Ağustos 2017 Perşembe

Türkmenistan’da sokak hayvanları koruma altına alınıyor

Türkmenistan’da sokak hayvanları koruma altına alınıyor

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=OTQ2
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

Türkmenistan yine Guinness Rekorlar Kitabında

Türkmenistan yine Guinness Rekorlar Kitabında

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=OTQ1
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

Türkmenistan’da kışlık buğday ekimi başladı

Türkmenistan’da kışlık buğday ekimi başladı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=OTQ0
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

Türkmenistan ile Ermenistan yeni işbirliği anlaşmalarını imzaladı

Türkmenistan ile Ermenistan yeni işbirliği anlaşmalarını imzaladı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=OTQz
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

Aşgabat 2017 Türkmen Milli Taýboks Ýygyndy Toparynyň Tälimçisi Üçin Buýsandyryjy Pursat Bolar

Aşgabat 2017 Türkmen Milli Taýboks Ýygyndy Toparynyň Tälimçisi Üçin Buýsandyryjy Pursat Bolar

https://www.turkmenhabargullugy.com/asgabat-2017-turkmen-milli-tayboks-yygyndy-toparynyn-talimcisi-ucin-buysandyryjy-pursat-bolar/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Aşgabat 2017 Guşakly Göreşi Dünýä Meşhur Eder

Aşgabat 2017 Guşakly Göreşi Dünýä Meşhur Eder

https://www.turkmenhabargullugy.com/asgabat-2017-gusakly-goresi-dunya-meshur-eder/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Ajaýyp Ilkinji Ýyldyzlar, Leýli Mämmetniýazowa Bilen Tanyş Boluň!

Ajaýyp Ilkinji Ýyldyzlar, Leýli Mämmetniýazowa Bilen Tanyş Boluň!

https://www.turkmenhabargullugy.com/ajayyp-ilkinji-yyldyzlar-leyli-mammetniyazowa-bilen-tanys-bolun/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Abu-Dabide Türkmen-Emirlikler Ikitaraplaýyn Syýasy Geňeşmeleriň Nobatdaky Mejlisi Geçirildi

Abu-Dabide Türkmen-Emirlikler Ikitaraplaýyn Syýasy Geňeşmeleriň Nobatdaky Mejlisi Geçirildi

https://www.turkmenhabargullugy.com/abu-dabide-turkmen-emirlikler-ikitaraplayyn-syyasy-genesmelerin-nobatdaky-mejlisi-gecirildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmen-Ermeni Hyzmatdaşlygynyň Hukuk Binýady Giňeldildi

Türkmen-Ermeni Hyzmatdaşlygynyň Hukuk Binýady Giňeldildi

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-ermeni-hyzmatdaslygynyn-hukuk-binyady-gineldildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Pekinde «Lookwee» Žurnalynyň „Aşgabat 2017“ Oýunlaryna Bagyşlanan Ýörüte Sany Çapdan Çykdy

Pekinde «Lookwee» Žurnalynyň „Aşgabat 2017“ Oýunlaryna Bagyşlanan Ýörüte Sany Çapdan Çykdy

https://www.turkmenhabargullugy.com/pekinde-lookwee-zurnalynyn-asgabat-2017-oyunlaryna-bagyslanan-yorute-sany-capdan-cykdy/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Çagalar we Ulular Üçin Sport Eşikleri “Çeper” Tikinçilik Fabriginiň Çykarýan Önümleriniň Üstüni Ýetirdi

Çagalar we Ulular Üçin Sport Eşikleri “Çeper” Tikinçilik Fabriginiň Çykarýan Önümleriniň Üstüni Ýetirdi

https://www.turkmenhabargullugy.com/cagalar-we-ulular-ucin-sport-esikleri-ceper-tikincilik-fabriginin-cykaryan-onumlerinin-ustuni-yetirdi/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Iwan Aýwazowskiniň Çeperçilik Sungaty Muzeýindäki Eserleri Onuň Duýgy Taýdan Dartgynly we Nepis Şahyrana Döredijiligi Bilen Tanyşdyrýar

Iwan Aýwazowskiniň Çeperçilik Sungaty Muzeýindäki Eserleri Onuň Duýgy Taýdan Dartgynly we Nepis Şahyrana Döredijiligi Bilen Tanyşdyrýar
https://www.turkmenhabargullugy.com/iwan-aywazowskinin-cepercilik-sungaty-muzeyindaki-eserleri-duygy-taydan-dartgynly-we-nepis-sahyrana-doredijiligi-bilen-tanysdyryar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy