23 Temmuz 2017 Pazar

Türkmen Paýtagtynda Täze Binalaryň Açylyş Dabaralary

Türkmen Paýtagtynda Täze Binalaryň Açylyş Dabaralary


https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-paytagtynda-taze-binalaryn-acylys-dabaralary/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Aşgabadyň Myhmanlary Üçin Gezelenç Ugurlary

Aşgabadyň Myhmanlary Üçin Gezelenç Ugurlaryhttps://www.turkmenhabargullugy.com/asgabadyn-myhmanlary-ucin-gezelenc-ugurlary/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

https://www.turkmenhabargullugy.com/aziada-2017-dowrunde-syyahatcylar-ucin-dikucarda-tanyslyk-gezelencleri-guralar-we-awiapeteklerin-bahasy-peseldiler/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

“Saglyk-2017” Halkara Sergisine Ýewropadan, Amerikadan, Aziýadan Kompaniýalaryň 245-si Gatnaşýar

“Saglyk-2017” Halkara Sergisine Ýewropadan, Amerikadan, Aziýadan Kompaniýalaryň 245-si Gatnaşýarhttps://www.turkmenhabargullugy.com/saglyk-2017-halkara-sergisine-yewropadan-amerikadan-aziyadan-kompaniyalaryn-245-si-gatnasyar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Saglyk2017

Birža Täzelikleri

Birža Täzelikleri

https://www.turkmenhabargullugy.com/birza-tazelikleri-45/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Ýerine Ýetiriji Komiteti “Türkmenhowaýollary” Gullugynyň Aşgabat 2017 Oýunlarynda Hyzmatdaşdygyny Yglan Etdi

Ýerine Ýetiriji Komiteti “Türkmenhowaýollary” Gullugynyň Aşgabat 2017 Oýunlarynda Hyzmatdaşdygyny Yglan Etdi

https://www.turkmenhabargullugy.com/yerine-yetiriji-komiteti-turkmenhowayollary-gullugynyn-asgabat-2017-oyunlarynda-hyzmatdasdygyny-yglan-etdi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Türkmenhowayollary

Bakuda Daşary Işler Ministrleriniň Üçtaraplaýyn Duşuşygy Geçirildi

Bakuda Daşary Işler Ministrleriniň Üçtaraplaýyn Duşuşygy Geçirildi

https://www.turkmenhabargullugy.com/bakuda-dasary-isler-ministrlerinin-uctaraplayyn-dususygy-gecirildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Baku

Gündogar Sebitiň Taryhy-Medeni Mirasy Alymlaryň Ünsüni Özüne Çekýär

Gündogar Sebitiň Taryhy-Medeni Mirasy Alymlaryň Ünsüni Özüne Çekýär

https://www.turkmenhabargullugy.com/gundogar-sebitin-taryhy-medeni-mirasy-alymlaryn-unsuni-ozune-cekyar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Galkynyşnebit: Bellenen Meýilnamadan Öňde

Galkynyşnebit: Bellenen Meýilnamadan Öňde

https://www.turkmenhabargullugy.com/galkynysnebit-bellenen-meyilnamadan-onde/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Galkynyş #Nebit

Hytaý 2017-nji Ýylda ABŞ-dan 1,97 mln Tonna Nebit Import Etdi

Hytaý 2017-nji Ýylda ABŞ-dan 1,97 mln Tonna Nebit Import Etdi

https://www.turkmenhabargullugy.com/hytay-2017-nji-yylda-abs-dan-197-mln-tonna-nebit-import-etdi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

22 Temmuz 2017 Cumartesi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidentinin-karary-17/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmen Hünärmenleri Deňiz Ggiňişligini Meýilnamalaşdyrmagy Öwrenýärler

Türkmen Hünärmenleri Deňiz Ggiňişligini Meýilnamalaşdyrmagy Öwrenýärler

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-hunarmenleri-deniz-gginisligini-meyilnamalasdyrmagy-owrenyarler/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistan – ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan – ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistan-yhhg-kopculikleyin-habar-beris-serisdeleri-ulgamyndaky-hyzmatdaslyk/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar


https://www.turkmenhabargullugy.com/paytagtymyzda-yol-ulag-mumkincilikleri-yokarlanyar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

https://www.turkmenhabargullugy.com/2018-nji-yylyn-1-nji-yanwaryndan-aylyk-zahmet-haklarynynpensiyalaryn-we-dowlet-komek-pullarynyn-talyp-haklarynyn-mocberleri-yokarlandyrylar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

„Daşoguzsyýahat“ Tanymal Bagşylaryň Ady Bilen Baglanşykly Ýerlere Syýahat Guraýar https://www.turkmenhabargullugy.com/dasoguzsyyahat-tanymal-bagsylaryn-ady-bilen-baglansykly-yerlere-syyahat-gurayar/ #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

„Daşoguzsyýahat“ Tanymal Bagşylaryň Ady Bilen Baglanşykly Ýerlere Syýahat Guraýar

https://www.turkmenhabargullugy.com/dasoguzsyyahat-tanymal-bagsylaryn-ady-bilen-baglansykly-yerlere-syyahat-gurayar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Döwlet Muzeýinde Ekerançylyk Däplerine Bagyşlanan Sergi Öz Işine Başlady

Döwlet Muzeýinde Ekerançylyk Däplerine Bagyşlanan Sergi Öz Işine Başladyhttps://www.turkmenhabargullugy.com/dowlet-muzeyinde-ekerancylyk-daplerine-bagyslanan-sergi-oz-isine-baslady/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

2017-nji Ýylyň Giriş Möwsümi: Täze Mümkinçilikler, Ýakyn Perspektiwalar

2017-nji Ýylyň Giriş Möwsümi: Täze Mümkinçilikler, Ýakyn Perspektiwalar
https://www.turkmenhabargullugy.com/2017-nji-yylyn-giris-mowsumi-taze-mumkincilikler-yakyn-perspektiwalar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanda Ýaşlary Ýokary Okuw Mekdeplere Kabul Etmegiň Möçberi Artdyryldy

Türkmenistanda Ýaşlary Ýokary Okuw Mekdeplere Kabul Etmegiň Möçberi Artdyryldy

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanda-yaslary-yokary-okuw-mekdeplere-kabul-etmegin-mocberi-artdyryldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

“Dragon Oil” Kompaniýasy V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Hyzmatdaşy Boldy

“Dragon Oil” Kompaniýasy V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Hyzmatdaşy Boldy

https://www.turkmenhabargullugy.com/dragon-oil-kompaniyasy-v-aziya-oyunlarynyn-resmi-hyzmatdasy-boldy/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Ilkinji Ýyldyz – Musa Bilen Tanşalyň!

Ilkinji Ýyldyz – Musa Bilen Tanşalyň!

https://www.turkmenhabargullugy.com/ilkinji-yyldyz-musa-bilen-tansalyn/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Atavatan Türkmenistan

Atavatan Türkmenistan

http://www.atavatan-turkmenistan.com/
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

Ýokary Tehnologiýalar Agrosenagat Toplumynyň Maldarçylyk Ulgamynyň Netijelilignini Üpjün Edýär

Ýokary Tehnologiýalar Agrosenagat Toplumynyň Maldarçylyk Ulgamynyň Netijelilignini Üpjün Edýär

https://www.turkmenhabargullugy.com/yokary-tehnologiyalar-agrosenagat-toplumynyn-maldarcylyk-ulgamynyn-netijelilignini-upjun-edyar/
#Turkmenistan

Obasenagat Toplumynyň Maddy-Enjamlaýyn Binýady Pugtalandyrylýar

Obasenagat Toplumynyň Maddy-Enjamlaýyn Binýady Pugtalandyrylýar


https://www.turkmenhabargullugy.com/obasenagat-toplumynyn-maddy-enjamlayyn-binyady-pugtalandyrylyar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Paýtagtymyzdaky Parahat-7 Ýaşaýyş Toplumynda Täze Saglyk Öýi Açyldy

Paýtagtymyzdaky Parahat-7 Ýaşaýyş Toplumynda Täze Saglyk Öýi Açyldy


https://www.turkmenhabargullugy.com/paytagtymyzdaky-parahat-7-yasayys-toplumynda-taze-saglyk-oyi-acyldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Saglyk #Öyi