17 Mayıs 2017 Çarşamba

Bildiriş

Bildiriş
Ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherindäki Baş konsullygy tarapyndan Türkmen milli edebiýatynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlanyp dabaraly maslahat geçiriler. Dabaraly maslahat 2017-nji ýylyň 18-nji maýynda sagat 10:30 da başlanar.

Ähli Türkmen talyplarymyzy we ildeşlerimizi dabaraly maslahata gatnaşmaga we ýerine ýetiriljek çykyşlara tomaşa etmäge çagyrýarys.

Maslahatyň soňunda türkmen milli tagamlary we türkmen palawy hödür ediler.

Çäräniň geçiriljek ýeri: Stambul Uniwersiteti Fen Edebiýat Fakultetiniň Prof. Dr. Jemil Bilsel Salony (Vezneciler)

Habarlaşmak Üçin:  Seýit Haknazarow: 0536 448 4478  Azat Jepbarow: 0554 691 8775


http://www.turkmenhabargullugy.com/bildiris-25/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder