27 Mayıs 2017 Cumartesi

Gözellik Nusgasy Türkmen Halysy Atly Halkara Sergi Fotosuratlary

Gözellik Nusgasy Türkmen Halysy Atly Halkara Sergi Fotosuratlary


http://www.turkmenhabargullugy.com/gozellik-nusgasy-turkmen-halysy-atly-halkara-sergi-fotosuratlary/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Fotosuratlary

Belli Paleontolog Aman Nigarowyň „Türkmenistanyň Gadymy Pilleeri“ Atly Kitaby Çapdan Çykdy

Belli Paleontolog Aman Nigarowyň „Türkmenistanyň Gadymy Pilleeri“ Atly Kitaby Çapdan Çykdy

http://www.turkmenhabargullugy.com/belli-paleontolog-aman-nigarowyn-turkmenistanyn-gadymy-pilleeri-atly-kitaby-capdan-cykdy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Balkanabadyň Alpinistleri Belentligine Çalt Çykmakda Türkmenistanyň Kubogynyň Ikinji Tapgyrynda Öňdeligi Eýeledi

Balkanabadyň Alpinistleri Belentligine Çalt Çykmakda Türkmenistanyň Kubogynyň Ikinji Tapgyrynda Öňdeligi Eýeledi


http://www.turkmenhabargullugy.com/balkanabadyn-alpinistleri-belentligine-calt-cykmakda-turkmenistanyn-kubogynyn-ikinji-tapgyrynda-ondeligi-eyeledi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanda Ählumumy Energetika Howpsuzlygynyň Geljegi Ara Alnyp Maslahatlaşylýar

Türkmenistanda Ählumumy Energetika Howpsuzlygynyň Geljegi Ara Alnyp Maslahatlaşylýar

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanda-ahlumumy-energetika-howpsuzlygynyn-geljegi-ara-alnyp-maslahatlasylyar/
#Turkmenistan #GasCongress #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň Parlament Wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasyna Iş Sapary

Türkmenistanyň Parlament Wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasyna Iş Sapary

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-parlament-wekiliyetinin-russiya-federasiyasyna-is-sapary/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Russiya

Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynda Ukraina Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisi Bilen Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynda Ukraina Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisi Bilen Duşuşyk Geçirildihttp://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-dowlet-migrasiya-gullugynda-ukraina-respublikasynyn-turkmenistandaky-adatdan-dasary-we-doly-ygtyyarly-ilcisi-bilen-dususyk-gecirildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Aşgabatda KHBS-niň Hukuk Binýadyny Kämilleşdirmegiň Meselelerine Garaldy

Aşgabatda KHBS-niň Hukuk Binýadyny Kämilleşdirmegiň Meselelerine Garaldy
http://www.turkmenhabargullugy.com/asgabatda-khbs-nin-hukuk-binyadyny-kamillesdirmegin-meselelerine-garaldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Korrupsiýa Garşy Göreşmek we Ösüp Gelýän Nesli Terbiýelemek Wezipelerine Bagyşlanan Maslahat Geçirildi

Korrupsiýa Garşy Göreşmek we Ösüp Gelýän Nesli Terbiýelemek Wezipelerine Bagyşlanan Maslahat Geçirildi
http://www.turkmenhabargullugy.com/korrupsiya-garsy-goresmek-we-osup-gelyan-nesli-terbiyelemek-wezipelerine-bagyslanan-maslahat-gecirildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň Orta Mekdepleriniň Uçurymlaryna, Mugallymlaryna we Ähli Bilim Işgärlerine

Türkmenistanyň Orta Mekdepleriniň Uçurymlaryna, Mugallymlaryna we Ähli Bilim Işgärlerine

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-orta-mekdeplerinin-ucurymlaryna-mugallymlaryna-we-ahli-bilim-isgarlerine/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Ulag Düzümleri Sebitleri Durmuş-Ykdysady Taýdan Ösdürmegiň Möhüm Şertidir

Ulag Düzümleri Sebitleri Durmuş-Ykdysady Taýdan Ösdürmegiň Möhüm Şertidir

http://www.turkmenhabargullugy.com/ulag-duzumleri-sebitleri-durmus-ykdysady-taydan-osdurmegin-mohum-sertidir/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Amyderýanyň Üstünden Gurlan Ponton Köprüsi Halaç we Hojambaz Etraplaryny Birleşdirdi

Amyderýanyň Üstünden Gurlan Ponton Köprüsi Halaç we Hojambaz Etraplaryny Birleşdirdi


http://www.turkmenhabargullugy.com/amyderyanyn-ustunden-gurlan-ponton-koprusi-halac-we-hojambaz-etraplaryny-birlesdirdi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Amyderya

Türkmen-Belarus Işewürler Forumy

Türkmen-Belarus Işewürler Forumy

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-belarus-isewurler-forumy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Turkmen #Belarus

Paýtagtymyzda “Ak Şäherim Aşgabat” Atly Halkara Sergi Öz Işini Tamamlady

Paýtagtymyzda “Ak Şäherim Aşgabat” Atly Halkara Sergi Öz Işini Tamamlady

http://www.turkmenhabargullugy.com/paytagtymyzda-ak-saherim-asgabat-atly-halkara-sergi-oz-isini-tamamlady/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Aşgabat

Goňşy Özbegistanyň Çagalary Awazany Dostluk Mekany Diýip Atlandyrdylar

Goňşy Özbegistanyň Çagalary Awazany Dostluk Mekany Diýip Atlandyrdylar

http://www.turkmenhabargullugy.com/gonsy-ozbegistanyn-cagalary-awazany-dostluk-mekany-diyip-atlandyrdylar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň Mekdeplerinde «Soňky Jaň» Kakyldy

Türkmenistanyň Mekdeplerinde «Soňky Jaň» Kakyldy
http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-mekdeplerinde-sonky-jan-kakyldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #SonkyJan

Türkmenistanda Korrupsiýa we Paraholrluga Garşy Göreşmegiň Döwlet Maksatnamasy Işlenip Taýýarlanylýar

Türkmenistanda Korrupsiýa we Paraholrluga Garşy Göreşmegiň Döwlet Maksatnamasy Işlenip Taýýarlanylýar

#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Iýunyň Baýramçylyk Senenamasynda-Aziada-2017-ä 100 Gün Galmagyna Bagyşlanan Dabaralar http://www.turkmenhabargullugy.com/iyunyn-bayramcylyk-senenamasynda-aziada-2017-a-100-gun-galmagyna-bagyslanan-dabaralar/ #Turkmenistan #Ashgabat2017 #InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Iýunyň Baýramçylyk Senenamasynda-Aziada-2017-ä 100 Gün Galmagyna Bagyşlanan Dabaralar

http://www.turkmenhabargullugy.com/iyunyn-bayramcylyk-senenamasynda-aziada-2017-a-100-gun-galmagyna-bagyslanan-dabaralar/
#Turkmenistan  #Ashgabat2017 #InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Hytaý Halk Respublikasynyň Siýan Şäherinde “Türkmenistan” Merkezi Açyldy

Hytaý Halk Respublikasynyň Siýan Şäherinde “Türkmenistan” Merkezi Açyldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/hytay-halk-respublikasynyn-siyan-saherinde-turkmenistan-merkezi-acyldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Hytay

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti we Kuweýt Döwletiniň Emiri Türkmenistanyň Prezidentini Oraza Aýynyň Gelmegi Bilen Gutlady

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti we Kuweýt Döwletiniň Emiri Türkmenistanyň Prezidentini Oraza Aýynyň Gelmegi Bilen Gutlady

http://www.turkmenhabargullugy.com/birlesen-arap-emirliklerinin-prezidenti-we-kuweyt-dowletinin-emiri-turkmenistanyn-prezidentini-oraza-ayynyn-gelmegi-bilen-gutlady/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň Dokma Senagatynyň Işgärleri Öz Hünär Gününi Pudak Boýunça Serginiň Açylmagy Bilen Belläp Geçerler

Türkmenistanyň Dokma Senagatynyň Işgärleri Öz Hünär Gününi Pudak Boýunça Serginiň Açylmagy Bilen Belläp Geçerler

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-dokma-senagatynyn-isgarleri-oz-hunar-gununi-pudak-boyunca-serginin-acylmagy-bilen-bellap-gecerler/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Kyrklareli Uniwersitetinde Duşuşyk Geçirildi

Kyrklareli Uniwersitetinde Duşuşyk Geçirildihttp://www.turkmenhabargullugy.com/kyrklareli-uniwersitetinde-dususyk-gecirildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Kyrklareli #Uniwersiteti #Habar

26 Mayıs 2017 Cuma

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-karara-gol-cekdi-36/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Turkmen #Habar #Gullugy

Daşky Gurşawy Goramagyň Bütindünýä Gününe Gabatlanyp Aşgabatda Halkara Ekologik Forumy Geçiriler http://www.turkmenhabargullugy.com/dasky-gursawy-goramagyn-butindunya-gunune-gabatlanyp-asgabatda-halkara-ekologik-forumy-geciriler/ #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Daşky Gurşawy Goramagyň Bütindünýä Gününe Gabatlanyp Aşgabatda Halkara Ekologik Forumy Geçirilerhttp://www.turkmenhabargullugy.com/dasky-gursawy-goramagyn-butindunya-gunune-gabatlanyp-asgabatda-halkara-ekologik-forumy-geciriler/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Nobatdaky Mejlisini Geçirdi http://www.turkmenhabargullugy.com/hormatly-prezidentimiz-gurbanguly-berdimuhamedow-ministrler-kabinetinin-nobatdaky-mejlisini-gecirdi/ #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Nobatdaky Mejlisini Geçirdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/hormatly-prezidentimiz-gurbanguly-berdimuhamedow-ministrler-kabinetinin-nobatdaky-mejlisini-gecirdi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

«Gözellik Nusgasy-Türkmen Halysy» Atly Halkara Sergä we Türkmen Halyşynaslarynyň Bütindünýä Jemgyýetiniň XVII Mejlisine Gatnaşyjylara

«Gözellik Nusgasy-Türkmen Halysy» Atly Halkara Sergä we Türkmen Halyşynaslarynyň Bütindünýä Jemgyýetiniň XVII Mejlisine Gatnaşyjylara

http://www.turkmenhabargullugy.com/gozellik-nusgasy-turkmen-halysy-atly-halkara-serga-we-turkmen-halysynaslarynyn-butindunya-jemgyyetinin-xvii-mejlisine-gatnasyjylara/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy