31 Mayıs 2017 Çarşamba

Dürli Kuwwatlykly Ýerli Transformator Kiçi Beketler Öndürilip Başlandy

Dürli Kuwwatlykly Ýerli Transformator Kiçi Beketler Öndürilip Başlandy

http://www.turkmenhabargullugy.com/durli-kuwwatlykly-yerli-transformator-kici-beketler-ondurilip-baslandy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmen Lider, Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'ni inceledi

Türkmen Lider, Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'ni inceledi

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Nzg4
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #AtavatanTurkmenistanJournal

Uluslararası Enerji Medya Forumu gerçekleştirildi

Uluslararası Enerji Medya Forumu gerçekleştirildi

Uluslararası Enerji Medya Forumu gerçekleştirildi
http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Nzg3
#AtavatanTurkmenistanJournal

Ankara Büyükelçilikten Asya oyunları daveti

Ankara Büyükelçilikten Asya oyunları daveti

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Nzg2
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #AtavatanTurkmenistanJournal

Lebap Welaýatynyň Magdanly Şäherinde Bezeg Materiallaryny Öndürmek Boýunça Kärhana Gurulýar

Lebap Welaýatynyň Magdanly Şäherinde Bezeg Materiallaryny Öndürmek Boýunça Kärhana Gurulýar

http://www.turkmenhabargullugy.com/lebap-welayatynyn-magdanly-saherinde-bezeg-materiallaryny-ondurmek-boyunca-karhana-gurulyar/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Synag Ýaryşlary: Meýletinçileriň Ruhlandyrýan Pursaty

Synag Ýaryşlary: Meýletinçileriň Ruhlandyrýan Pursaty

http://www.turkmenhabargullugy.com/synag-yaryslary-meyletincilerin-ruhlandyryan-pursaty/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

„Türkmen ertekileriniň dünýäsi“ medeni-dynç alyş merkezinde geçirilen baýramçylyk çäresine ýörüteleşdirilen çagalar edaralarynda terbiýelenýän çagalaryň

„Türkmen ertekileriniň dünýäsi“ medeni-dynç alyş merkezinde geçirilen baýramçylyk çäresine ýörüteleşdirilen çagalar edaralarynda terbiýelenýän çagalaryň


http://www.turkmenhabargullugy.com/yaslar-guramasynyn-yanyndaky-cagalar-gaznasynyn-isjenleri-cagalary-goramagyn-halkara-guni-mynasybetli-ynsanperwerlik-caresini-gecirdiler/

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa Şäherjigini Abadanlaşdyrmagyň Barşy Bilen Tanyşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa Şäherjigini Abadanlaşdyrmagyň Barşy Bilen Tanyşdy

http://www.turkmenhabargullugy.com/hormatly-prezidentimiz-gurbanguly-berdimuhamedow-olimpiya-saherjigini-abadanlasdyrmagyn-barsy-bilen-tanysdy/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkiýe Respublikasynda Bilim Alýan Türkmen Talyplara Bildiriş

Türkiýe Respublikasynda Bilim Alýan Türkmen Talyplara Bildiriş

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkiye-respublikasynda-bilim-alyan-turkmen-talyplara-bildiris/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

30 Mayıs 2017 Salı

V Aziýa Oýunlarynyň Petekleriniň Halkara Satuwynyň Başlamagy Hakynda

V Aziýa Oýunlarynyň Petekleriniň Halkara Satuwynyň Başlamagy Hakynda

http://www.turkmenhabargullugy.com/v-aziya-oyunlarynyn-peteklerinin-halkara-satuwynyn-baslamagy-hakynda/
#InspiringAshgabat #Ashgabat2017 #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň DIM-inde Hindistanyň Milli Howpsuzlyk Boýunça Geňeşçisiniň Orunbasary Bilen Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň DIM-inde Hindistanyň Milli Howpsuzlyk Boýunça Geňeşçisiniň Orunbasary Bilen Duşuşyk Geçirildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-dim-inde-hindistanyn-milli-howpsuzlyk-boyunca-genescisinin-orunbasary-bilen-dususyk-gecirildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Döwlet Maldarçylyk Hojalyklary Owlak-Guzy Almak Borçnamalaryny Ýerine Ýetirdiler

Döwlet Maldarçylyk Hojalyklary Owlak-Guzy Almak Borçnamalaryny Ýerine Ýetirdiler

http://www.turkmenhabargullugy.com/dowlet-maldarcylyk-hojalyklary-owlak-guzy-almak-borcnamalaryny-yerine-yetirdiler/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Garlyk Kaliý Kombinatynda Duz Şahtasyndan Ýüz Müň Tonnadan Gowrak Magdan Çykaryldy

Garlyk Kaliý Kombinatynda Duz Şahtasyndan Ýüz Müň Tonnadan Gowrak Magdan Çykaryldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/garlyk-kaliy-kombinatynda-duz-sahtasyndan-yuz-mun-tonnadan-gowrak-magdan-cykaryldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň Pagta Arassalaýjy Kärhanalary 2016-njy Ýylyň Hasylyny Gaýtadan Işläp Gutardylar

Türkmenistanyň Pagta Arassalaýjy Kärhanalary 2016-njy Ýylyň Hasylyny Gaýtadan Işläp Gutardylar

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-pagta-arassalayjy-karhanalary-2016-njy-yylyn-hasylyny-gaytadan-islap-gutardylar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň Halk Artisti Myrat Baýramgeldiýew Diňe Bir Zehinli Aýdymçy Däl, Eýsem Ussat Bagbanam

Türkmenistanyň Halk Artisti Myrat Baýramgeldiýew Diňe Bir Zehinli Aýdymçy Däl, Eýsem Ussat Bagbanam
http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-halk-artisti-myrat-bayramgeldiyew-dine-bir-zehinli-aydymcy-dal-eysem-ussat-bagbanam/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Çeperçilik Sungaty Muzeýinde Türkmen Halysyna Bagyşlanan Sergi Guraldy

Çeperçilik Sungaty Muzeýinde Türkmen Halysyna Bagyşlanan Sergi Guraldy
http://www.turkmenhabargullugy.com/cepercilik-sungaty-muzeyinde-turkmen-halysyna-bagyslanan-sergi-guraldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Aşgabatda Halkara Energetika Hartiýasynyň Forumy Açyldy

Aşgabatda Halkara Energetika Hartiýasynyň Forumy Açyldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/asgabatda-halkara-energetika-hartiyasynyn-forumy-acyldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Aşgabat #Energy #Charter #Conferenge #Ashgabat2017 #EnergyCharterConferenge #Ashgabat2017

Ýewropa Komissiýasynyň Wise-Prezidenti Maroş Şefçowiç: Hazar Gazyny Ýewropa Bazaryna Çekmek Anyk Häsiýete Eýe Bolýar

Ýewropa Komissiýasynyň Wise-Prezidenti Maroş Şefçowiç: Hazar Gazyny Ýewropa Bazaryna Çekmek Anyk Häsiýete Eýe Bolýar

http://www.turkmenhabargullugy.com/yewropa-komissiyasynyn-wise-prezidenti-maros-sefcowic-hazar-gazyny-yewropa-bazaryna-cekmek-anyk-hasiyete-eye-bolyar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Wideo #Video

Turkmenistan Ready for Close Collaboration in Global Energy Space under Clearly Defined Principles

Turkmenistan Ready for Close Collaboration in Global Energy Space under Clearly Defined Principles

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Nzg1
#AtavatanTurkmenistanJournal

Vice-President of the EC Maros Sefcovic sends video message to the participants of the forum of the Energy Charter

Vice-President of the EC Maros Sefcovic sends video message to the participants of the forum of the Energy Charter

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Nzg0
#AtavatanTurkmenistanJournal

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Şefkoviç: Hazar gazının Avrupa pazarına ulaşması gerçek oluyor

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Şefkoviç: Hazar gazının Avrupa pazarına ulaşması gerçek oluyor

#AtavatanTurkmenistanJournal

Enerji Şartı Konferansı Forumu Aşkabat’ta Başladı

Enerji Şartı Konferansı Forumu Aşkabat’ta Başladı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Nzgy
#AtavatanTurkmenistanJournal

Türkmenistan Anyk Ýörelgeler Esasynda Dünýä Energetika Giňişligindäki Ýygjam Gatnaşyklara Taýýar

Türkmenistan Anyk Ýörelgeler Esasynda Dünýä Energetika Giňişligindäki Ýygjam Gatnaşyklara Taýýar

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistan-anyk-yorelgeler-esasynda-dunya-energetika-ginisligindaki-yygjam-gatnasyklara-tayyar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

29 Mayıs 2017 Pazartesi

30-31-nji Maýda Aşgabatda Energetika Hartiýasynyň Maslahatynda Energiýa Serişdelerini Üstaşyr Geçirmek Boýunça Çarçuwaly Ylalaşyk Maslahatlaşylar

30-31-nji Maýda Aşgabatda Energetika Hartiýasynyň Maslahatynda Energiýa Serişdelerini Üstaşyr Geçirmek Boýunça Çarçuwaly Ylalaşyk Maslahatlaşylar

http://www.turkmenhabargullugy.com/30-31-nji-mayda-asgabatda-energetika-hartiyasynyn-maslahatynda-energiya-serisdelerini-ustasyr-gecirmek-boyunca-carcuwaly-ylalasyk-maslahatlasylar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #EnergyCharterConference #Ashgabat2017

Paýtagtymyzyň Täze Keşbi: Amatlylyk, Gözellik, Sazlaşyk

Paýtagtymyzyň Täze Keşbi: Amatlylyk, Gözellik, Sazlaşyk

http://www.turkmenhabargullugy.com/paytagtymyzyn-taze-kesbi-amatlylyk-gozellik-sazlasyk/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Aşgabat

Türkmenistanyň Prezidenti Wideoşekilli Iş Maslahatyny Geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Wideoşekilli Iş Maslahatyny Geçirdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-wideosekilli-is-maslahatyny-gecirdi-14/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmen Halysy-Gözelligiň we Beýik Sungatyň Nusgasy

Türkmen Halysy-Gözelligiň we Beýik Sungatyň Nusgasy

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-halysy-gozelligin-we-beyik-sungatyn-nusgasy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Pekinde Türkmen Sanatçılar Konser verdi

Pekinde Türkmen Sanatçılar Konser verdi

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Nzgx
#AtavatanTurkmenistanJournal #Pekin

Possibility to read PDF or e-journal formats of our publication

Possibility to read PDF or e-journal formats of our publication

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Nzgw
#AtavatanTurkmenistanJournal

Türkmenistan’dan Mısır’a Taziye

Türkmenistan’dan Mısır’a Taziye

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Nzc5
#AtavatanTurkmenistanJournal

Türkmenistanyň Prezidenti Müsür Arap Respublikasynyň Prezidentine Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Müsür Arap Respublikasynyň Prezidentine Gynanç Bildirdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-musur-arap-respublikasynyn-prezidentine-gynanc-bildirdi-3/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Birža Täzelikleri

Birža Täzelikleri

http://www.turkmenhabargullugy.com/birza-tazelikleri-42/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň Parlament Wekiliýeti Newa Halkara Kongresine Gatnaşdy

Türkmenistanyň Parlament Wekiliýeti Newa Halkara Kongresine Gatnaşdy

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-parlament-wekiliyeti-newa-halkara-kongresine-gatnasdy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Atawatan Türkmenistan Žurnalyny PDF Görnüşinde ýa-da E-Žurnal Görnüşinde Okamak Mümkinçiligi

Atawatan Türkmenistan Žurnalyny PDF Görnüşinde ýa-da E-Žurnal Görnüşinde Okamak Mümkinçiligi

http://www.turkmenhabargullugy.com/atawatan-turkmenistan-zurnalyny-pdf-gornusinde-ya-da-e-zurnal-gornusinde-okamak-mumkinciligi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #AtavatanTurkmenistanJournal

«Gözellik Nusgasy-Türkmen Halysy» Atly Halkara Sergä we Türkmen Halyşynaslarynyň Bütindünýä Jemgyýetiniň XVII Mejlisine Gatnaşyjylara

«Gözellik Nusgasy-Türkmen Halysy» Atly Halkara Sergä we Türkmen Halyşynaslarynyň Bütindünýä Jemgyýetiniň XVII Mejlisine Gatnaşyjylara

#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Turkmen #Halysy

Türkmen Halısının Bayramı kutlandı

Türkmen Halısının Bayramı kutlandı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Nzc3
#AtavatanTurkmenistanJournal #Turkmenistan #Turkmen #Haly #Bayramı

Türkmenistan, Rusya’daki Uluslararası Çevre Kongresi’ne katıldı

Türkmenistan, Rusya’daki Uluslararası Çevre Kongresi’ne katıldı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Nzc4
#AtavatanTurkmenistanJournal #Turkmenistan #Rusya

Translation of Commercial and Legal Documents belong to Makul Hyzmat Translation Center

Translation of Commercial and Legal Documents belong to Makul Hyzmat Translation Center

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Nzc2
#AtavatanTurkmenistanJournal #Makul #Hyzmat

Neşirimizi PDF görnüşinde ýa-da E-žurnal görnüşinde okamak mümkinçiligi

Neşirimizi PDF görnüşinde ýa-da E-žurnal görnüşinde okamak mümkinçiligi

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Nzc1
#AtavatanTurkmenistanJournal #PDF

Tutuş Ýurdumyz Türkmen Halysynyň Baýramyny Giňden we Dabaraly Belledi

Tutuş Ýurdumyz Türkmen Halysynyň Baýramyny Giňden we Dabaraly Belledi

http://www.turkmenhabargullugy.com/tutus-yurdumyz-turkmen-halysynyn-bayramyny-ginden-we-dabaraly-belledi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Turkmen #Haly #Bayramy