30 Nisan 2017 Pazar

Aşgabatda Dünýä Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşiginiň XX Maslahaty Geçiriler

Aşgabatda Dünýä Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşiginiň XX Maslahaty Geçiriler

http://www.turkmenhabargullugy.com/asgabatda-dunya-turkmenlerinin-ynsanperwer-birlesiginin-xx-maslahaty-geciriler/

Türkmenistanyň DIM-nde Türkiýe Respublikasynyň Wekiliýeti Bilen Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň DIM-nde Türkiýe Respublikasynyň Wekiliýeti Bilen Duşuşyk Geçirildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-dim-nde-turkiye-respublikasynyn-wekiliyeti-bilen-dususyk-gecirildi/

Agyr Atletika Boýunça Aziýa Çempionaty Wideo

Agyr Atletika Boýunça Aziýa Çempionaty Wideo

Türkmenistanyň Prezidenti Permanlara Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Permanlara Gol Çekdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-permanlara-gol-cekdi/

Agyr Atletikaçynyň Altyn Medaly we Kikboksingçileriň Uly Üstünligi

Agyr Atletikaçynyň Altyn Medaly we Kikboksingçileriň Uly Üstünligi

http://www.turkmenhabargullugy.com/agyr-atletikacynyn-altyn-medaly-we-kikboksingcilerin-uly-ustunligi/

Birža Täzelikleri

Birža Täzelikleri

http://www.turkmenhabargullugy.com/birza-tazelikleri-39/

Halkara Karantin Merkezi Ulanmaga Berildi

Halkara Karantin Merkezi Ulanmaga Berildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/halkara-karantin-merkezi-ulanmaga-berildi/

Ahalteke Atçylyk Toplumynda Geçirilen Dabara Fotosuratlary

Ahalteke Atçylyk Toplumynda Geçirilen Dabara Fotosuratlary

http://www.turkmenhabargullugy.com/ahalteke-atcylyk-toplumynda-gecirilen-dabara-fotosuratlary/

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke Atçylyk Toplumynda Geçirilen Dabaralara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke Atçylyk Toplumynda Geçirilen Dabaralara Gatnaşdy

http://www.turkmenhabargullugy.com/hormatly-prezidentimiz-gurbanguly-berdimuhamedow-ahalteke-atcylyk-toplumynda-gecirilen-dabaralara-gatnasdy/

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Permana Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Permana Gol Çekdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-gurbanguly-berdimuhamedow-permana-gol-cekdi/

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Atşynaslaryny, Bedew Janköýerlerini we Mähriban Halkyny Gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Atşynaslaryny, Bedew Janköýerlerini we Mähriban Halkyny Gutlady

http://www.turkmenhabargullugy.com/prezident-gurbanguly-berdimuhamedow-garassyz-hemiselik-bitarap-turkmenistanyn-atsynaslaryny-bedew-jankoyerlerini-we-mahriban-halkyny-gutlady/

Dandanakan’da Alabay köpeğinin heykeli bulundu

Dandanakan’da Alabay köpeğinin heykeli bulundu

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Njcy

Bakanlar ve Devlet Güvenlik Konseyi'nin Ortak Toplantısı yapıldı

Bakanlar ve Devlet Güvenlik Konseyi'nin Ortak Toplantısı yapıldı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Njcx

29 Nisan 2017 Cumartesi

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş Aşkabat’ta

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş Aşkabat’ta

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=Njcw

At Bayramına Türk İşadamları da katıldı

At Bayramına Türk İşadamları da katıldı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjY5

Meleguş : En Güzel At Seçildi

Meleguş : En Güzel At Seçildi

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjY4

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden Türkmenistan’a takdir

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden Türkmenistan’a takdir

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjY3

Türkmen Sporcular Yüzmede 11 Madalya Kazandı

Türkmen Sporcular Yüzmede 11 Madalya Kazandı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjY2

Japonya ve Moğolistan’dan kutlama

Japonya ve Moğolistan’dan kutlama

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjY1

Asya Oyunları Çin’de tanıtıldı

Asya Oyunları Çin’de tanıtıldı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjY0

Türkmen Lider, Suudi Bakanı kabul etti

Türkmen Lider, Suudi Bakanı kabul etti

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjYz

Aşkabat’taki Uluslararası Atçılık Fuarı’na yoğun ilgi

Aşkabat’taki Uluslararası Atçılık Fuarı’na yoğun ilgi

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjYy

Türkmenistan at hastalıklarından serbest ülke

Türkmenistan at hastalıklarından serbest ülke

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjYx

Uluslararası Ahalteke Atçılık Birliği toplantısı yapıldı

Uluslararası Ahalteke Atçılık Birliği toplantısı yapıldı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjYw

Türkmenistan’dan Asya Halter Şampiyonası'nda 4 bronz madalya

Türkmenistan’dan Asya Halter Şampiyonası'nda 4 bronz madalya

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjU5

Türkmenistan Dış Politika Gündemi

Türkmenistan Dış Politika Gündemi

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjU4

Yeni «John Deere» Tarım Makineleri Geliyor

Yeni «John Deere» Tarım Makineleri Geliyor

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjU3

24 Nisan 2017 Pazartesi

Uhanda Türkmenistan we Hytaý Hyzmatdaşlygyna Bagyşlanan Forum Geçirildi

Uhanda Türkmenistan we Hytaý Hyzmatdaşlygyna Bagyşlanan Forum Geçirildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/uhanda-turkmenistan-we-hytay-hyzmatdaslygyna-bagyslanan-forum-gecirildi/

Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy

Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy

http://www.turkmenhabargullugy.com/hazaryaka-dowletlerinin-ygtyyarly-wekillerinin-dususygy/

Mejlisiň Deputatlarynyň Möhletinden Öň Çykyp Giden, Şeýle Hem Halk Maslahatlarynyň we Geňeş Agzalarynyň Dalaşgärlerine Şahadatnamalar Gowşuryldy

Mejlisiň Deputatlarynyň Möhletinden Öň Çykyp Giden, Şeýle Hem Halk Maslahatlarynyň we Geňeş Agzalarynyň Dalaşgärlerine Şahadatnamalar Gowşuryldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/mejlisin-deputatlarynyn-mohletinden-on-cykyp-giden-seyle-hem-halk-maslahatlarynyn-we-genes-agzalarynyn-dalasgarlerine-sahadatnamalar-gowsuryldy/

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/yapyk-binalarda-we-sowes-sungaty-boyunca-v-aziya-oyunlaryna-tayyarlyk-gormek-baradaky-yerine-yetiriji-komitet-dabaralary-dunya-derejesinde-gecirmek-boyunca-hyzmatdasyny-yglan-etdi/

Dubaýda Aşgabatda Aziýa Oýunlarynyň Başlamagyna 150 Gün Galmagyny Giňden Bellediler

Dubaýda Aşgabatda Aziýa Oýunlarynyň Başlamagyna 150 Gün Galmagyny Giňden Bellediler

http://www.turkmenhabargullugy.com/dubayda-asgabatda-aziya-oyunlarynyn-baslamagyna-150-gun-galmagyny-ginden-bellediler/

Paýtagtymyzyň Arçabil Etrabynda Gülleri we Bezeg Ösümliklerini Ýetişdirmäge Ýörüteleşdirilen Iri Ýyladyş Hojalygy Döredildi

Paýtagtymyzyň Arçabil Etrabynda Gülleri we Bezeg Ösümliklerini Ýetişdirmäge Ýörüteleşdirilen Iri Ýyladyş Hojalygy Döredildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/paytagtymyzyn-arcabil-etrabynda-gulleri-we-bezeg-osumliklerini-yetisdirmage-yorutelesdirilen-iri-yyladys-hojalygy-doredildi/

Türkmenistan Fotosuratlary 54

Türkmenistan Fotosuratlary 54

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistan-fotosuratlary-54/