9 Mart 2017 Perşembe

Türkmen-Fransuz diplomatik Gatnaşyklarynyň Ýola Goýulmagynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Aşgabatly Sungat Muşdaklarynyň Öňünde „Arar“ Dueti Çykyş Etdi

Türkmen-Fransuz diplomatik Gatnaşyklarynyň Ýola Goýulmagynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Aşgabatly Sungat Muşdaklarynyň Öňünde „Arar“ Dueti Çykyş Etdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-fransuz-diplomatik-gatnasyklarynyn-yola-goyulmagynyn-25-yyllygy-mynasybetli-asgabatly-sungat-musdaklarynyn-onunde-arar-dueti-cykys-etdi/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder