31 Mart 2017 Cuma

Ýerasty Pyýada Geçelgeler Gurulýar

Ýerasty Pyýada Geçelgeler Gurulýar

http://www.turkmenhabargullugy.com/yerasty-pyyada-gecelgeler-gurulyar/

Ýurdumyzyň Ussat Ýaş Aýdymçy-Sazandalary Belli Boldy

Ýurdumyzyň Ussat Ýaş Aýdymçy-Sazandalary Belli Boldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/yurdumyzyn-ussat-yas-aydymcy-sazandalary-belli-boldy/

Her sene 1.2 milyon ton gübre ihracat

Her sene 1.2 milyon ton gübre ihracat

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTgz

Garlık Potasyum gübre fabrikası hizmete açıldı

Garlık Potasyum gübre fabrikası hizmete açıldı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTgy

Aşkabat’ta Belarus Büyükelçiliği törenle açıldı

Aşkabat’ta Belarus Büyükelçiliği törenle açıldı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTgx

Aşkabat’ta Belarus Büyükelçiliği törenle açıldı

Aşkabat’ta Belarus Büyükelçiliği törenle açıldı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTgx

Ýaş Türkmen Alymlarynyň Işläp Taýýarlanlary Netbuklary Öndürmek Boýunça Taslama Badalga Berdi

Ýaş Türkmen Alymlarynyň Işläp Taýýarlanlary Netbuklary Öndürmek Boýunça Taslama Badalga Berdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/yas-turkmen-alymlarynyn-islap-tayyarlanlary-netbuklary-ondurmek-boyunca-taslama-badalga-berdi/

Gylyçlaşmak Boýunça Ussat Türgenlerimiz Ýene Bir Medala Mynasyp Boldular

Gylyçlaşmak Boýunça Ussat Türgenlerimiz Ýene Bir Medala Mynasyp Boldular

http://www.turkmenhabargullugy.com/gylyclasmak-boyunca-ussat-turgenlerimiz-yene-bir-medala-mynasyp-boldular/

Prezident Aleksandr Lukaşenko: Biz Iki Halka Uly Peýda Getirýän Ägirt Uly Taslamany Amala Aşyrdyk

Prezident Aleksandr Lukaşenko: Biz Iki Halka Uly Peýda Getirýän Ägirt Uly Taslamany Amala Aşyrdyk

http://www.turkmenhabargullugy.com/prezident-aleksandr-lukasenko-biz-iki-halka-uly-peyda-getiryan-agirt-uly-taslamany-amala-asyrdyk/

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Garlyk Dag-Magdan Baýlaşdyryjy Toplum Milli Ykdysadyýetimiziň Eksport Mümkinçiliklerini Artdyrar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Garlyk Dag-Magdan Baýlaşdyryjy Toplum Milli Ykdysadyýetimiziň Eksport Mümkinçiliklerini Artdyrar

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-gurbanguly-berdimuhamedow-garlyk-dag-magdan-baylasdyryjy-toplum-milli-ykdysadyyetimizin-eksport-mumkinciliklerini-artdyrar/

Garlygyň Dag-Magdan Baýlaşdyryjy Toplumy Ilkinji Önümlerini Içerki we Daşarky Sarp Edijilere Ugratdy

Garlygyň Dag-Magdan Baýlaşdyryjy Toplumy Ilkinji Önümlerini Içerki we Daşarky Sarp Edijilere Ugratdy

http://www.turkmenhabargullugy.com/garlygyn-dag-magdan-baylasdyryjy-toplumy-ilkinji-onumlerini-icerki-we-dasarky-sarp-edijilere-ugratdy/

Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň Baştutanlary Garlykdaky Dag-Magdan Baýlaşdyryjy Toplumyň Işine Badalga Berdiler

Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň Baştutanlary Garlykdaky Dag-Magdan Baýlaşdyryjy Toplumyň Işine Badalga Berdiler

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-we-belarus-respublikasynyn-bastutanlary-garlykdaky-dag-magdan-baylasdyryjy-toplumyn-isine-badalga-berdiler/

Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň Prezidentleri Garlykda Dag-Magdan Baýlaşdyryjy Toplumy Açdylar

Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň Prezidentleri Garlykda Dag-Magdan Baýlaşdyryjy Toplumy Açdylar

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-we-belarus-respublikasynyn-prezidentleri-garlykda-dag-magdan-baylasdyryjy-toplumy-acdylar/

Türkmen Woleýbolçylary Aziýanyň Merkezi Sebitiniň Çempionatynyň Kümüş Baýragynyň Eýeleri

Türkmen Woleýbolçylary Aziýanyň Merkezi Sebitiniň Çempionatynyň Kümüş Baýragynyň Eýeleri

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-woleybolcylary-aziyanyn-merkezi-sebitinin-cempionatynyn-kumus-bayragynyn-eyeleri/

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Aleksandr Lukaşenko Aşgabatda Belarus Respublikasynyň Ilçihanasynyň Täze Binasyny Açdylar

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Aleksandr Lukaşenko Aşgabatda Belarus Respublikasynyň Ilçihanasynyň Täze Binasyny Açdylar

http://www.turkmenhabargullugy.com/prezidentler-gurbanguly-berdimuhamedow-we-aleksandr-lukasenko-asgabatda-belarus-respublikasynyn-ilcihanasynyn-taze-binasyny-acdylar/

Türkmenistanyň we Belarusyň Baştutanlary Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleriniň Wekillerine Ýüzlenme Bilen Çykyş Etdiler

Türkmenistanyň we Belarusyň Baştutanlary Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleriniň Wekillerine Ýüzlenme Bilen Çykyş Etdiler

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-we-belarusyn-bastutanlary-kopculikleyin-habar-beris-serisdelerinin-wekillerine-yuzlenme-bilen-cykys-etdiler/

Ýokary Derejedäki Türkmen-Belarus Gepleşikleriniň Netijeleri Boýunça Ikitaraplaýyn Resminamalara Gol Çekildi

Ýokary Derejedäki Türkmen-Belarus Gepleşikleriniň Netijeleri Boýunça Ikitaraplaýyn Resminamalara Gol Çekildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/yokary-derejedaki-turkmen-belarus-geplesiklerinin-netijeleri-boyunca-ikitaraplayyn-resminamalara-gol-cekildi/

Türkmenistan we Belarus Ylym-Bilim Ulgamynda Gatnaşyklaryny Işjeňleşdirýär

Türkmenistan we Belarus Ylym-Bilim Ulgamynda Gatnaşyklaryny Işjeňleşdirýär

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistan-we-belarus-ylym-bilim-ulgamynda-gatnasyklaryny-isjenlesdiryar/

Türkmenistanyň Prezidenti: Belarus Bilen Haryt Dolanyşygynyň Artdyrylmagynda Işewür Jemgyýetçiligine Esasy Orun Berilýär

Türkmenistanyň Prezidenti: Belarus Bilen Haryt Dolanyşygynyň Artdyrylmagynda Işewür Jemgyýetçiligine Esasy Orun Berilýär

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-belarus-bilen-haryt-dolanysygynyn-artdyrylmagynda-isewur-jemgyyetciligine-esasy-orun-berilyar/

Türkmenistan we Belarus Halkara Meselelerinde Ileri Tutýan Ugurlaryny Deňeşdirdiler

Türkmenistan we Belarus Halkara Meselelerinde Ileri Tutýan Ugurlaryny Deňeşdirdiler

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistan-we-belarus-halkara-meselelerinde-ileri-tutyan-ugurlaryny-denesdirdiler/

Aşgabat we Minsk Iki Paýtagtyň Parahatçylyk Döredijilik Işlerinde Özara Daşary Syýasy Goldawlaryny Tassyklaýar

Aşgabat we Minsk Iki Paýtagtyň Parahatçylyk Döredijilik Işlerinde Özara Daşary Syýasy Goldawlaryny Tassyklaýar

http://www.turkmenhabargullugy.com/asgabat-we-minsk-iki-paytagtyn-parahatcylyk-doredijilik-islerinde-ozara-dasary-syyasy-goldawlaryny-tassyklayar/

Ýokary Derejedäki Türkmen-Belarus Gepleşikleri Döwlet Baştutanlarynyň Ikiçäk Duşuşygyndan Başlandy

Ýokary Derejedäki Türkmen-Belarus Gepleşikleri Döwlet Baştutanlarynyň Ikiçäk Duşuşygyndan Başlandy

http://www.turkmenhabargullugy.com/yokary-derejedaki-turkmen-belarus-geplesikleri-dowlet-bastutanlarynyn-ikicak-dususygyndan-baslandy/

29 Mart 2017 Çarşamba

Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji Ýylda Başlyklyk Etmegine Bagyşlanan Brifing

Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji Ýylda Başlyklyk Etmegine Bagyşlanan Brifing

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-energetika-hartiyasynyn-konferensiyasyna-2017-nji-yylda-baslyklyk-etmegine-bagyslanan-brifing/

Döwlet Gullugy Akademiýasynda BMG-niň we ÝB-nyň Agentlikleri Üçin Hyzmatdaşlygyň Mümkinçilikleri Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

Döwlet Gullugy Akademiýasynda BMG-niň we ÝB-nyň Agentlikleri Üçin Hyzmatdaşlygyň Mümkinçilikleri Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/dowlet-gullugy-akademiyasynda-bmg-nin-we-yb-nyn-agentlikleri-ucin-hyzmatdaslygyn-mumkincilikleri-ara-alnyp-maslahatlasyldy/

Türkmenistanyň Prezidenti Sloweniýanyň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Sloweniýanyň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-sloweniyanyn-dasary-isler-ministrini-kabul-etdi/
#Turkmenistan #Turkmen #Habar #Gullugy

Türkmen-Belarus heyetler arası görüşme devam ediyor

Türkmen-Belarus heyetler arası görüşme devam ediyor

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTc5

Belarus Cumhurbaşkanı Türkmenistan’da

Belarus Cumhurbaşkanı Türkmenistan’da

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTc4

Bildiriş

Bildiriş

http://www.turkmenhabargullugy.com/bildiris-23/

Kikboksing Boýunça Türkmen Türgenleri Rigada Halkara Ýaryşynda Üstünlikli Çykyş Etdiler

Kikboksing Boýunça Türkmen Türgenleri Rigada Halkara Ýaryşynda Üstünlikli Çykyş Etdiler

http://www.turkmenhabargullugy.com/kikboksing-boyunca-turkmen-turgenleri-rigada-halkara-yarysynda-ustunlikli-cykys-etdiler/

Budapeştde Geçirilen Ýaryşda Türkmen Küştçileri Iki Altyn we Bir Kümüş Medaly Aldylar

Budapeştde Geçirilen Ýaryşda Türkmen Küştçileri Iki Altyn we Bir Kümüş Medaly Aldylar

http://www.turkmenhabargullugy.com/budapestde-gecirilen-yarysda-turkmen-kustcileri-iki-altyn-we-bir-kumus-medaly-aldylar/

Aşgabatda Söwda-Ykdysady Hyzmatdaşlyk Boýunça Türkmen-Slowen Toparynyň Mejlisi Geçirildi

Aşgabatda Söwda-Ykdysady Hyzmatdaşlyk Boýunça Türkmen-Slowen Toparynyň Mejlisi Geçirildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/asgabatda-sowda-ykdysady-hyzmatdaslyk-boyunca-turkmen-slowen-toparynyn-mejlisi-gecirildi/

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýanyň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisini Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýanyň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisini Kabul Etdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-italiyanyn-adatdan-dasary-we-doly-ygtyyarly-ilcisini-kabul-etdi/

Ermenistan Respublikasynyň Premýer-Ministriniň Türkmenistana Saparynyň Barşynda Iki Ýurduň Wekiliýetleriniň Giňişleýin Düzümdäki Mejlisi Geçirildi

Ermenistan Respublikasynyň Premýer-Ministriniň Türkmenistana Saparynyň Barşynda Iki Ýurduň Wekiliýetleriniň Giňişleýin Düzümdäki Mejlisi Geçirildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/ermenistan-respublikasynyn-premyer-ministrinin-turkmenistana-saparynyn-barsynda-iki-yurdun-wekiliyetlerinin-ginisleyin-duzumdaki-mejlisi-gecirildi/

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ermenistan Respublikasynyň Premýer-Ministri Bilen Duşuşygy Boldy

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ermenistan Respublikasynyň Premýer-Ministri Bilen Duşuşygy Boldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/asgabatda-turkmenistanyn-prezidentinin-ermenistan-respublikasynyn-premyer-ministri-bilen-dususygy-boldy/

Türkmenistan Enerji Şartı Konferansı başkanlığını yapıyor

Türkmenistan Enerji Şartı Konferansı başkanlığını yapıyor

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTc3

Türk şirketi NATA, Aşkabat’ın yolları güzelleştiriyor

Türk şirketi NATA, Aşkabat’ın yolları güzelleştiriyor

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTc2

28 Mart 2017 Salı

Türkmen öğrenciler Nevruzu Türkiye’de kutladı

Türkmen öğrenciler Nevruzu Türkiye’de kutladı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTc1

Samboda 7 Madalya

Samboda 7 Madalya

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTc0

Türkmen Lider, Slovenya Dışişleri Bakanı’nı Kabul Etti

Türkmen Lider, Slovenya Dışişleri Bakanı’nı Kabul Etti

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTcz

Video-Konferans Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Video-Konferans Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTcy

Ermenistan Başbakanı Türkmenistan’ı ziyaret etti

Ermenistan Başbakanı Türkmenistan’ı ziyaret etti

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTcx

İtalya Büyükelçisinden veda ziyareti

İtalya Büyükelçisinden veda ziyareti

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTcw

Türkmenistanlı Sanatçılar Ödüllendirildi

Türkmenistanlı Sanatçılar Ödüllendirildi

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTY4

Türkmen Lider, Filistin Büyükelçisini Kabul Etti

Türkmen Lider, Filistin Büyükelçisini Kabul Etti

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTY3

Türkmen Ekonomisinin Yeni Dalı : Madencilik Sektörü

Türkmen Ekonomisinin Yeni Dalı : Madencilik Sektörü

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTY2

Türkmenistan Uydusu Afganistan Televizyon Kanallarına Hizmet Verecek

Türkmenistan Uydusu Afganistan Televizyon Kanallarına Hizmet Verecek

 http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTY5