3 Şubat 2017 Cuma

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Meýlis Mergenowiç Mergenow Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Döwran Jumaýewiç Şamedow “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Wepa Ýaraşýewiç Kurbanow Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder