6 Şubat 2017 Pazartesi

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçiriljek döwründe ýurdumyzyň myhmanlaryna we ilatyna edilýän awtoulag hyzmatlarynyň hilini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligine Hytaý Halk Respublikasynyň “Zhengzhou Yutong Bus Co., LTD” kompaniýasy bilen 40 sany “Yutong ZK6122H9” kysymly uly awtobusy, 50 sany “Yutong ZK6729D” kysymly orta synply awtobusy, olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak barada şertnamany;
Birleşen Arap Emirlikleriniň “Toyota Central Asia FZE” kompaniýasy bilen 50 sany “Toyota Hiace” kysymly kiçi awtobusy, 200 sany “Toyota Corolla” kysymly ýeňil awtoulagy, olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak barada şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder