28 Şubat 2017 Salı

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet Düzüminde Wezipelere Belledi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Permanlara gol çekip, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylaryny wezipelere belledi:
Amanberdi Hojamuhammedowiç Tuýliýew Türkmenistanyň senagat ministri;
Nepes Allamyradowiç Gaýlyýew Türkmenistanyň dokma senagaty ministri;
Ogulhajat Amanmyradowna Işangulyýewa “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň başlygy;
Muhammetmyrat Hojalyýewiç Aýdogdyýew “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygy;
Taňyrguly Gurbangulyýewiç Paşiýew Türkmenistanyň Döwlet balyk hojalygy komitetiniň başlygy;
Myratgeldi Resulowiç Meredow “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserniniň başlygy;
Maksat Mämmetsaparowiç Babaýew Türkmenistanyň Döwlet ministri – “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy wezipelerine bellenildiler.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder