7 Şubat 2017 Salı

“TürkmenÄlem 52° E” Milli Aragatnaşyk Hemranyň Tehniki Häsiýetnamalary

Orbitasy: GEO
Oribitadaky eýeleýan pozisiýasy: 52°E
Radioýygylyk diapazony: Ku
Transponder sany: 38
Agramy: 4,7 t
Şöhle sany: 3 (Gündogar, Günbatar we Ýakyn
Gündogar we Demirgazyk Afrika)
Platforma: SpaceBus4000
Potratçy: Thales Alenia Space (Fransiýa)
Peýdaly ýüki: 8 kWt sarp edýär, agramy 352 kg
Hemranyň sarp
edýän energiýasy: 10 kWt
Gury agramy: 1839 kg
Gün paneli: Kuwwaty 11,3 kWt
Batareýalar: 18,2 kWt/sagat
Hemranyň ömri: 15 ýyl


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder