28 Ocak 2017 Cumartesi

Türkmen Ýüpekçileri 2017-nji Ýylda 2 müň 30 Tonna Pile Taýýarlar

Dokma senagaty ministrliginiň “Türkmen ýüpek” paýdarlar jemgyýeti tarapyndan 2017-nji ýylda pile taýýarlamak boýunça möwsümi geçirmegiň meýilnamasy işlenilip taýýarlanyldy. Bu ugurda görülýän çäreler, şol sanda iýmlik binýady bolan tut nahallarynyň ekilişini artdyrmak, ýüpekçileri ýokary hilli gurçuk tohumy hem-de ýüpek gurçugyny ösdürip ýetişdirmegiň netijeli tehnologiýalary bilen üpjün etmek gaýtadan işleýän kärhanalary çig mal bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär.
2017-nji ýylda taýýarlanylmaly piläniň umumy möçberi 2müň 30 tonna, şol sanda Ahal welaýatynda 155 tonna, Balkan welaýatynda 25 tonna, Daşoguz welaýatynda 485 tonna, Lebap welaýatynda 960 tonna, Mary welaýatynda 405 tonna möçberde taýýarlamakdan ybarat boldy.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder