12 Aralık 2017 Salı

Hukuk Maslahat Hyzmatlary. Legal Service In Turkmenistan. Hukuk Danışmanlık Hizmetleri. Av.Dr. Döwran ORAZGYLYJOW. turkmenlawyer@turkmenlawyer.com +993 65 80 24 70 http://www.turkmenlawyer.com #TurkmenLawyer

Hukuk Maslahat Hyzmatlary. Legal Service In Turkmenistan. Hukuk Danışmanlık Hizmetleri.
Av.Dr. Döwran ORAZGYLYJOW.
turkmenlawyer@turkmenlawyer.com
+993 65 80 24 70
http://www.turkmenlawyer.com
#TurkmenLawyer


2017 Yılı Maaşları 15 Aralık’a kadar ödenmiş olacak

2017 Yılı Maaşları 15 Aralık’a kadar ödenmiş olacak

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTE3NQ==
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

11 Aralık 2017 Pazartesi

Tasdik kurallarında ilave düzenleme

Tasdik kurallarında ilave düzenleme

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTE3NA==
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

“Rönesans Holding” Kompaniýasynyň Ýolbaşçysy Geljegi Uly Türkmen Bazarynda Tutýan Ornuny Pugtalandyrmaga Uly Gyzyklanma Bildirýär

“Rönesans Holding” Kompaniýasynyň Ýolbaşçysy Geljegi Uly Türkmen Bazarynda Tutýan Ornuny Pugtalandyrmaga Uly Gyzyklanma Bildirýär

https://www.turkmenhabargullugy.com/ronesans-holding-kompaniyasynyn-yolbascysy-geljegi-uly-turkmen-bazarynda-tutyan-ornuny-pugtalandyrmaga-uly-gyzyklanma-bildiryar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

“Hyundai Engineering Co., Ltd” Kompaniýasynyň Ýolbaşçysy Milli Liderimize Galkynyş Känindäki Işleriň Barşy Barada Habar Berdi

“Hyundai Engineering Co., Ltd” Kompaniýasynyň Ýolbaşçysy Milli Liderimize Galkynyş Känindäki Işleriň Barşy Barada Habar Berdi

https://www.turkmenhabargullugy.com/hyundai-engineering-co-ltd-kompaniyasynyn-yolbascysy-milli-liderimize-galkynys-kanindaki-islerin-barsy-barada-habar-berdi/
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal #Hyundai #Engineering

Afganistan, TAPİ projesini başlatacak

Afganistan, TAPİ projesini başlatacak

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTE3Mw==
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

Orta Asya ve Afganistan Bakanlar Toplantısı

Orta Asya ve Afganistan Bakanlar Toplantısı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTE3Mg==
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

Türkiye’den Uluslararası Tarafsızlık Konferansına katılım

Türkiye’den Uluslararası Tarafsızlık Konferansına katılım

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTE3MQ==
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

Türkmenistan, Uluslararası Tarafsızlık Günü’nü kutluyor

Türkmenistan, Uluslararası Tarafsızlık Günü’nü kutluyor

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTE3MA==
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

Ahmet Çalyk Türkmenbaşydaky Halkara Deňiz Menziliniň Gurluşygynyň Barşy Barada Hormatly Prezidentimize Habar Berdi

Ahmet Çalyk Türkmenbaşydaky Halkara Deňiz Menziliniň Gurluşygynyň Barşy Barada Hormatly Prezidentimize Habar Berdi

https://www.turkmenhabargullugy.com/ahmet-calyk-turkmenbasydaky-halkara-deniz-menzilinin-gurlusygynyn-barsy-barada-hormatly-prezidentimize-habar-berdi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň Raýatlygyna Kabul Edilenlere Pasportlar Gowşuryldy

Türkmenistanyň Raýatlygyna Kabul Edilenlere Pasportlar Gowşuryldy
https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-rayatlygyna-kabul-edilenlere-pasportlar-gowsuryldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkiýe Respublikasynyň Stambul Şäherinde Halkara Bitaraplyk Gününe Bagyşlanan Maslahat Geçirildi

Türkiýe Respublikasynyň Stambul Şäherinde Halkara Bitaraplyk Gününe Bagyşlanan Maslahat Geçirildi

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkiye-respublikasynyn-stambul-saherinde-halkara-bitaraplyk-gunune-bagyslanan-maslahat-gecirildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Stambul #İstanbul #Turkiye #Bitaraplyk

Türkmenistanyň Wekiliýetiniň Owganystana Sapary

Türkmenistanyň Wekiliýetiniň Owganystana Sapary

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-wekiliyetinin-owganystana-sapary/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň DIM-niň HGI-nda «Halkara Gatnaşyklarynda Bitaraplyk Syýasaty we Öňüni Alyş Diplomatiýasy: Türkmenistanyň Tejribesi we Onuň Ähmiýeti» Atly Halkara Maslahaty Geçirildi https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-dim-nin-hgi-nda-halkara-gatnasyklarynda-bitaraplyk-syyasaty-we-onuni-alys-diplomatiyasy-turkmenistanyn-tejribesi-we-ahmiyeti-atly-halkara-maslahaty-gecirildi/ #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň DIM-niň HGI-nda «Halkara Gatnaşyklarynda Bitaraplyk Syýasaty we Öňüni Alyş Diplomatiýasy: Türkmenistanyň Tejribesi we Onuň Ähmiýeti» Atly Halkara Maslahaty Geçirildi

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-dim-nin-hgi-nda-halkara-gatnasyklarynda-bitaraplyk-syyasaty-we-onuni-alys-diplomatiyasy-turkmenistanyn-tejribesi-we-ahmiyeti-atly-halkara-maslahaty-gecirildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

“Merkezi Aziýa Üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkezi: Sebitde Parahatçylyk we Gülläp Ösüş Maksatlarynda Merkezi Aziýa Bilen 10 Ýyl Hyzmatdaşlyk” Atly Halkara Maslahaty

“Merkezi Aziýa Üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkezi: Sebitde Parahatçylyk we Gülläp Ösüş Maksatlarynda Merkezi Aziýa Bilen 10 Ýyl Hyzmatdaşlyk” Atly Halkara Maslahaty

https://www.turkmenhabargullugy.com/merkezi-aziya-ucin-onuni-alys-diplomatiyasy-boyunca-sebit-merkezi-sebitde-parahatcylyk-we-gullap-osus-maksatlarynda-merkezi-aziya-bilen-10-yyl-hyzmatdaslyk-atly-halkara-maslahaty/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň Daşary Işler Ministrliginiň Wekili Bilen Duşuşyk Geçirildi

Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň Daşary Işler Ministrliginiň Wekili Bilen Duşuşyk Geçirildi

https://www.turkmenhabargullugy.com/asgabatda-turkiye-respublikasynyn-dasary-isler-ministrliginin-wekili-bilen-dususyk-gecirildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Turkiye

Türkmenistanyň DIM-de UNAMA-nyň Departamentiniň Direktory Bilen Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň DIM-de UNAMA-nyň Departamentiniň Direktory Bilen Duşuşyk Geçirildi

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-dim-de-unama-nyn-departamentinin-direktory-bilen-dususyk-gecirildi/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanyň DIM-de Russiýa Federasiýasynyň Daşary Işler Ministriniň Orunbasary Bilen Duşuşyk

Türkmenistanyň DIM-de Russiýa Federasiýasynyň Daşary Işler Ministriniň Orunbasary Bilen Duşuşyk

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-dim-de-russiya-federasiyasynyn-dasary-isler-ministrinin-orunbasary-bilen-dususyk/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Paýtagtymyzyň Maslahatlar Köşgünde Küştdepdiniň Maddy Däl Medeni Mirasyň Sanawyna Goşulmagy Mynasybetli Dabara Boldy n-sanawyna-gosulmagy-mynasybetli-dabara-boldy/

Paýtagtymyzyň Maslahatlar Köşgünde Küştdepdiniň Maddy Däl Medeni Mirasyň Sanawyna Goşulmagy Mynasybetli Dabara Boldy

https://www.turkmenhabargullugy.com/paytagtymyzyn-maslahatlar-kosgunde-kustdepdinin-maddy-dal-medeni-mirasyn-sanawyna-gosulmagy-mynasybetli-dabara-boldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Küşt

Türkmenistanyň we Rumyniýanyň Aarasyndaky Syýasy Geňeşmeler

Türkmenistanyň we Rumyniýanyň Aarasyndaky Syýasy Geňeşmeler

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-we-rumyniyanyn-aarasyndaky-syyasy-genesmeler/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

10 Aralık 2017 Pazar

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Toplandı: Ekonomik büyüme %6,5

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Toplandı: Ekonomik büyüme %6,5

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTE2OQ==
#Turkmenistan #AtavatanTurkmenistanJournal

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara Bitaraplyk Gününe Bagyşlanylan Foruma Gatnaşyjylary Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara Bitaraplyk Gününe Bagyşlanylan Foruma Gatnaşyjylary Gutlady

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-halkara-bitaraplyk-gunune-bagyslanylan-foruma-gatnasyjylary-gutlady/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Jemi Içerki Önümiň Ösüş Depgini Şu Ýylyň 11 Aýynda 6.5 Göterime Deň Boldy

Jemi Içerki Önümiň Ösüş Depgini Şu Ýylyň 11 Aýynda 6.5 Göterime Deň Boldy

https://www.turkmenhabargullugy.com/jemi-icerki-onumin-osus-depgini-su-yylyn-11-ayynda-6-5-goterime-den-boldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

TDHÇB-nyň Söwdalarynda Nebitiň we Pagtanyň Gaýtadan Işlenilen Önümleri Uly Orun Tutdy

TDHÇB-nyň Söwdalarynda Nebitiň we Pagtanyň Gaýtadan Işlenilen Önümleri Uly Orun Tutdy

https://www.turkmenhabargullugy.com/tdhcb-nyn-sowdalarynda-nebitin-we-pagtanyn-gaytadan-islenilen-onumleri-uly-orun-tutdy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Turkmenistan Fotosurtalary

Turkmenistan Fotosurtalary
https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistan-fotosurtalary/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistanda Ýeri Uzak Aralykdan Barlamak Üçin Emeli Hemra Uçurmak Göz Öňünde Tutulýar

Türkmenistanda Ýeri Uzak Aralykdan Barlamak Üçin Emeli Hemra Uçurmak Göz Öňünde Tutulýarhttps://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanda-yeri-uzak-aralykdan-barlamak-ucin-emeli-hemra-ucurmak-goz-onunde-tutulyar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Emeli #Hemra

Döwlet Baştutanymyzyň Adyndan Halkara Ýaryşlaryň 3-siniň Baýraklaryna Eýe Bolan Türgenlere Sowgatlar Gowşuryldy

Döwlet Baştutanymyzyň Adyndan Halkara Ýaryşlaryň 3-siniň Baýraklaryna Eýe Bolan Türgenlere Sowgatlar Gowşuryldyhttps://www.turkmenhabargullugy.com/dowlet-bastutanymyzyn-adyndan-halkara-yaryslaryn-3-sinin-bayraklaryna-eye-bolan-turgenlere-sowgatlar-gowsuryldy/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Stambul Şäherinde Halkara Bitaraplyk Gününe Bagyşlanan Maslahat Geçirildi Fotosuratlary

Stambul Şäherinde Halkara Bitaraplyk Gününe Bagyşlanan Maslahat Geçirildi Fotosuratlary


https://www.turkmenhabargullugy.com/stambul-saherinde-halkara-bitaraplyk-gunune-bagyslanan-maslahat-gecirildi-fotosuratlary/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy #Stambul #Bitaraplyk #Fotosurat