23 Nisan 2017 Pazar

Moskwada “Türkmenistan-Russiýa Diplomatik Gatnaşyklaryň 25 Ýyllygy” Atly Tegelek Stol Geçirildi

Moskwada “Türkmenistan-Russiýa Diplomatik Gatnaşyklaryň 25 Ýyllygy” Atly Tegelek Stol Geçirildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/moskwada-turkmenistan-russiya-diplomatik-gatnasyklaryn-25-yyllygy-atly-tegelek-stol-gecirildi/

Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugunyň Türgenleri Futzal Boýunça Ýeňiş Gazandylar

Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugunyň Türgenleri Futzal Boýunça Ýeňiş Gazandylar

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-dowlet-migrasiya-gullugunyn-turgenleri-futzal-boyunca-yenis-gazandylar/

“Awaza” Milli Syýahatçylyk Zolagy Türkmen Işewürleriniň Güýçleri Bilen Ösdüriler

“Awaza” Milli Syýahatçylyk Zolagy Türkmen Işewürleriniň Güýçleri Bilen Ösdüriler

http://www.turkmenhabargullugy.com/awaza-milli-syyahatcylyk-zolagy-turkmen-isewurlerinin-guycleri-bilen-osduriler/

Türkmenistan Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahatyna Taýýarlanýar

Türkmenistan Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahatyna Taýýarlanýar

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistan-ulag-we-logistika-boyunca-halkara-maslahatyna-tayyarlanyar/

2017-nji Ýylda Açylyp Ulanylmaga Berilmege Degişli Gurluşyk Desgalarynyň Sanawy Tassyklanyldy

2017-nji Ýylda Açylyp Ulanylmaga Berilmege Degişli Gurluşyk Desgalarynyň Sanawy Tassyklanyldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/2017-nji-yylda-acylyp-ulanylmaga-berilmege-degisli-gurlusyk-desgalarynyn-sanawy-tassyklanyldy/

Hormatly Prezidentimiz Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetiniň Ýanynda Ahalteke Bedewlerini Öwrenmek Boýunça Ylmy Merkezi Döretmegi Tabşyrdy

Hormatly Prezidentimiz Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetiniň Ýanynda Ahalteke Bedewlerini Öwrenmek Boýunça Ylmy Merkezi Döretmegi Tabşyrdy

http://www.turkmenhabargullugy.com/hormatly-prezidentimiz-turkmen-oba-hojalyk-uniwersitetinin-yanynda-ahalteke-bedewlerini-owrenmek-boyunca-ylmy-merkezi-doretmegi-tabsyrdy/

Hindistan Respublikasynyň Premýer-Ministri Türkmenistanyň Prezidentini Diplomatik Gatnaşyklaryň Ýola Goýulmagynyň 25 Ýyllygy Bilen Gutlady

Hindistan Respublikasynyň Premýer-Ministri Türkmenistanyň Prezidentini Diplomatik Gatnaşyklaryň Ýola Goýulmagynyň 25 Ýyllygy Bilen Gutlady

http://www.turkmenhabargullugy.com/hindistan-respublikasynyn-premyer-ministri-turkmenistanyn-prezidentini-diplomatik-gatnasyklaryn-yola-goyulmagynyn-25-yyllygy-bilen-gutlady/

Ticari ve Hukuki Belgelerin Tercümesi Makul Hyzmat’a Emanet

Ticari ve Hukuki Belgelerin Tercümesi Makul Hyzmat’a Emanet

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjQ4

Dubai’de Aşkabat-2017 Oyunları heyecanı

Dubai’de Aşkabat-2017 Oyunları heyecanı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjU1

Birleşmiş Milletler ’den Müjdeli Haber Geldi

Birleşmiş Milletler ’den Müjdeli Haber Geldi

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjU0

Avaza’ da Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik Konferansı

Avaza’ da Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik Konferansı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjUz

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjUy

İstanbul’da Asya Oyunları Tanıtıldı

İstanbul’da Asya Oyunları Tanıtıldı

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjUx

22 Nisan 2017 Cumartesi

Türkmenistanyň Prezidentini Permana Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidentini Permana Gol Çekdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidentini-permana-gol-cekdi/

Aşgabatda Aziýanyň Agyr Atletika Federasiýasynyň Kongresi Geçirildi

Aşgabatda Aziýanyň Agyr Atletika Federasiýasynyň Kongresi Geçirildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/asgabatda-aziyanyn-agyr-atletika-federasiyasynyn-kongresi-gecirildi/

Türkmenistan Çagalar Gaznasynyň Ýerine Ýetiriji Geňeşine Hem-de 2018-2022-nji Ýyllar Üçin Zenanlaryň Statusy Boýunça Komissiýasyna Saýlanyldy

Türkmenistan Çagalar Gaznasynyň Ýerine Ýetiriji Geňeşine Hem-de 2018-2022-nji Ýyllar Üçin Zenanlaryň Statusy Boýunça Komissiýasyna Saýlanyldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistan-cagalar-gaznasynyn-yerine-yetiriji-genesine-hem-de-2018-2022-nji-yyllar-ucin-zenanlaryn-statusy-boyunca-komissiyasyna-saylanyldy/

Hormatly Prezidentimiz Şäherleriň we Obalaryň Töwereginde Tokaý-Seýilgäh Zolagynyň Döredilmegini Işjeňleşdirmegi Tabşyrdy

Hormatly Prezidentimiz Şäherleriň we Obalaryň Töwereginde Tokaý-Seýilgäh Zolagynyň Döredilmegini Işjeňleşdirmegi Tabşyrdy

http://www.turkmenhabargullugy.com/hormatly-prezidentimiz-saherlerin-we-obalaryn-towereginde-tokay-seyilgah-zolagynyn-doredilmegini-isjenlesdirmegi-tabsyrdy/

Кöp Soralýan Soraglar

Кöp Soralýan Soraglar

http://www.turkmenhabargullugy.com/kop-soralyan-soraglar/

Aşgabatda Palestina Döwletiniň Medeniýet Günleri Geçiriler

Aşgabatda Palestina Döwletiniň Medeniýet Günleri Geçiriler

http://www.turkmenhabargullugy.com/asgabatda-palestina-dowletinin-medeniyet-gunleri-geciriler/

Birža Täzelikleri

Birža Täzelikleri

http://www.turkmenhabargullugy.com/birza-tazelikleri-38/

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-ministrler-kabinetinin-mejlisi-18/

Ahalteke Bedewlerine Bagyşlanan Döredijilik Işleriniň Bäsleşik Sergisi Wideo

Ahalteke Bedewlerine Bagyşlanan Döredijilik Işleriniň Bäsleşik Sergisi

http://www.turkmenhabargullugy.com/ahalteke-bedewlerine-bagyslanan-doredijilik-islerinin-baslesik-sergisi-wideo/

Aziada-2017 Oýunlaryna 150 Gün Galmagy Mynasybetli Dabaraly Çäre Geçirildi

Aziada-2017 Oýunlaryna 150 Gün Galmagy Mynasybetli Dabaraly Çäre Geçirildi
http://www.turkmenhabargullugy.com/aziada-2017-oyunlaryna-150-gun-galmagy-mynasybetli-dabaraly-care-gecirildi/

Aşgabatda Ahalteke Belewlerine Bagyşlanylan Döredijilik Işleriniň Sergisi Fotosuratlary

Aşgabatda Ahalteke Belewlerine Bagyşlanylan Döredijilik Işleriniň Sergisi Fotosuratlary
http://www.turkmenhabargullugy.com/asgabatda-ahalteke-belewlerine-bagyslanylan-doredijilik-islerinin-sergisi-fotosuratlary/

Koreýanyň Kompaniýalary Ýokary Tehnologiýalar Ulgamynda Gazananlaryny Türkmenistana Hödürleýär

Koreýanyň Kompaniýalary Ýokary Tehnologiýalar Ulgamynda Gazananlaryny Türkmenistana Hödürleýär

http://www.turkmenhabargullugy.com/koreyanyn-kompaniyalary-yokary-tehnologiyalar-ulgamynda-gazananlaryny-turkmenistana-hodurleyar/

Hormatly Prezidentimiz Paýtagtymyzda Alnyp Barylýan Işleriň Barşy Bilen Tanyşdy

Hormatly Prezidentimiz Paýtagtymyzda Alnyp Barylýan Işleriň Barşy Bilen Tanyşdy

http://www.turkmenhabargullugy.com/hormatly-prezidentimiz-paytagtymyzda-alnyp-barylyan-islerin-barsy-bilen-tanysdy/

Aşgabatda Ahalteke Bedewlerine Bagyşlanylan Döredijilik Işleriniň Sergisi Açyldy

Aşgabatda Ahalteke Bedewlerine Bagyşlanylan Döredijilik Işleriniň Sergisi Açyldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/asgabatda-ahalteke-bedewlerine-bagyslanylan-doredijilik-islerinin-sergisi-acyldy/

Gazagystanyň Milli muzeýinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazak Dilindäki Neşirleriniň Tanyşdyryş Dabarasy Boldy

Gazagystanyň Milli muzeýinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazak Dilindäki Neşirleriniň Tanyşdyryş Dabarasy Boldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/gazagystanyn-milli-muzeyinde-hormatly-prezidentimiz-gurbanguly-berdimuhamedowyn-gazak-dilindaki-nesirlerinin-tanysdyrys-dabarasy-boldy/

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga Gol Çekdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-buyruga-gol-cekdi-12/

Türkmenistanyň Prezidenti Astanada Watan Goragçylarynyň Ýadygärligine Gül Dessesini Goýdy

Türkmenistanyň Prezidenti Astanada Watan Goragçylarynyň Ýadygärligine Gül Dessesini Goýdy

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-astanada-watan-goragcylarynyn-yadygarligine-gul-dessesini-goydy/

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Milli Muzeýiniň Ekspozisiýasy Bilen Tanyşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Milli Muzeýiniň Ekspozisiýasy Bilen Tanyşdy

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-gazagystanyn-milli-muzeyinin-ekspozisiyasy-bilen-tanysdy/

Türkmenistanyň Mejlisinde Ýewropa Bileleşiginiň Ýurtlarynyň Deputatlarynyň Wekiliýeti Bilen Duşuşyk Boldy

Türkmenistanyň Mejlisinde Ýewropa Bileleşiginiň Ýurtlarynyň Deputatlarynyň Wekiliýeti Bilen Duşuşyk Boldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-mejlisinde-yewropa-bilelesiginin-yurtlarynyn-deputatlarynyn-wekiliyeti-bilen-dususyk-boldy/

Makul Hyzmat Terjime Merkezi Address : 70 Andalyp street, Office 410B, Ashgabat, turkmenistan. E - Mail : makulhyzmat@gmail.com, makulhyzmat@makulhyzmat.com Phone : + 99 363 78 96 73

Makul Hyzmat Terjime Merkezi
Address : 70 Andalyp street, Office 410B, Ashgabat, turkmenistan.
E - Mail : makulhyzmat@gmail.com, makulhyzmat@makulhyzmat.com
Phone : + 99 363 78 96 73

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjUw

Filistin Kültür Günleri Aşkabat’ta yapılacak

Filistin Kültür Günleri Aşkabat’ta yapılacak

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjQ5

Ticari ve Hukuki Belgelerin Tercümesi Makul Hyzmat’a Emanet

Ticari ve Hukuki Belgelerin Tercümesi Makul Hyzmat’a Emanet

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NjQ4