28 Aralık 2016 Çarşamba

Türkmenistanyň Prezidenti Wezipesine Dalaşgärler

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine merkezi saýlaw toparynda 9 dalaşgär bellige alındı.
1.  Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär:   Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedow
2.  Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär:  Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew
3.  Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär:  Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory Ramazan Mustapakulyýewiç Durdyýew
4.  Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär:  Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary Meretdurdy Isgenderowiç Gurbanow
5.  Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär:  Ahal welaýatynyň baş ykdysadyýet we ösüş müdirliginiň başlygy Serdar Begmuhammedowiç Jelilow
6.  Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär:  “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Garabogazsulfat” önümçilik birleşiginiň baş direktory Süleýmannepes Oraznepesowiç Nurnepesow
7.  Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär:  Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary Maksat Kowusowiç Annanepesow
8.  Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär:  “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Sähetmyradow
9)  Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär:  Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow
Türkmenistanda saýlawlar 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriler.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder