24 Aralık 2016 Cumartesi

Türkmenistanyň Prezidenti Permana Gol Çekdi

AOH we HÝAG – halkara guramalarynyň ýanynda Türkmenistanyň hemişelik wekilleri bellenildi.
Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky (Rim şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Berdimyrat Rejepow Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň (AOH) ýanynda Türkmenistanyň Hemişelik wekili wezipesine bellenildi.
Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ata Serdarow Türkmenistanyň Himiýa ýaraglaryny gadagan etmek (HÝAG) baradaky guramanyň ýanynda Türkmenistanyň hemişelik wekili wezipesine bellenildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün degişli Permanlara gol çekdi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder