31 Aralık 2016 Cumartesi

Bäsleşik Hakynda

Türkmenistanda Sagdynlygyň we Ruhubelentligiň Ýylynyň Nyşanyny Döretmäge Bäsleşik Yglan Edildi.
Türkmenistanda 2017-nji ýylyň Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly diýlip yglan edilmegi bilen baglylykda Medeniýet ministrligi hem-de Sport baradaky döwlet komiteti ýylyň nyşanyny döretmäge bäsleşik yglan etdiler.
Bäsleşige gatnaşmaga suratkeşler, dizaýnerler, çeperçilik okuw mekdepleriniň mugallymlary we okuwçylary hem-de ähli isleg bildirýänler çagyrylýar. Döredijilik işleri diwarlyk görnüşinde ýa-da kompýuter çyzgylary usuly bilen ýerine ýetirilip bilner.
Bäsleşige gatnaşyjylar üçin ýaş aýratynlyklaryna çäklendirme ýok, olar şeýle hem islendik elektron göterijisinde öz işleriniň islendik görnüşini hödürläp biler. Işler Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda 10-njy ýanwara çenli kabul edilýär.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder