17 Kasım 2016 Perşembe

SA Interbudmontaž Kompaniýasynyň Hünärmenleri Aşgabatda Drenaž Aragatnaşyk Tonneliniň Gurluşygyny Tamamladylar

Paýtagtymyzyň häkimliginiň aýratyn möhüm binalaryň gurluşygy Direksiýasynda habar berlişine görä, ini 6 metrlik uzynlygy 18 kilometr tonnel we ini 3 metrlik ýerasty suwlary çykarmaga niýetlenen tonneleriň 13 müň metrden gowragy guruldy. Tonnel Germaniýanyň belli „Herrenknecht” firmasynyň ozboluşly burawly mehanizmleşdirilen ýerköwüji toplumy ulanylyp gazyldy. Bu toplum islendik çuňlukda bellenilen ugur boýunça geçip, kuwwatly demir-beton böleklerinden ybarat bitewi tonnel gurnaýar. Ýerasty kollektoruň iç tarapynyň ini 5,4 metrdir, bu bolsa metro tonneliniň inine barabardyr. Mundan başga-da, iki bölege bölünen tonneliň bir böleginde şäheriň elektrik we aragatnaşyk kabelleri goýlar.
Ötük köwüjiler günorta-gündogar, demirgazyk we günbatar -üç tonneli bütewi bir aýlawa birikdirdiler.Geologik we gidrogeologik kynçylyklara garamazdan tonnel tutuş gije-gündiziň dowamynda gazyldy. Markşeýderleriň, topluma hyzmat edýän tehnikleriň we köwüji tehnikany işledýänleriň kärine ezberligi netijesinde tonneller takyk birleşdirildi. Lagym we ýerasty suwlary akdyrýan ýerasty ötük şäheriň daşyndaky KOS-300 arassalaýjy bina çykaryldy we işe girizildi. Bu möhüm binanyň ulanylyp başlamagy bilen şäheriň ýerasty suwlarynyň derejesi ep-esli peseldi. Geljekde arassalanan suwlar ýurdumyzyň suwaryş ulgamynda ulanylar.
„SA Interbudmontaž“ kompaniýasy bu özboluşly taslamany baryp 2002-nji ýylda durmuşa geçirip başlady. Onuň aýratynlygy henize çenli beýle binanyň hiç ýerde gurulmanlygydadyr. Diňe bir ýerasty ötük gurman, eýsem lagym akymlaryny we dürli ýerlerden gelýän şäheriň hapa we ýerasty suwlaryny akdyrýan turbalaryň 70-e golaýyny birleşdirýän aýlawly ulgam döretmelidi.
Wladimir KOMAROW


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder