17 Kasım 2016 Perşembe

Aşgabatdaky Restoranlar

Aşgabatdaky Restoranlaryň Salgysy we  Telefon Nomerleri
Kümüş Aý Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Görogly köçesi, 73
Telefon: +99312-92-73-51
Jeýhun Restoran
Salgysy:ş. Aşgabat, Türkmenbaşy şaýoly, 22
Telefon: +99312-94-21-73
Gamyş Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, 1924 (Tolstoý) köçesi, jaý 32
Telefon: +99312-27-56-00
Kejebe Restoran
Salgysy:ş. Aşgabat, B. Annanow köçesi, 94 jaý
Telefon: +99312-43-72-93
Parahat Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 98/1
Telefon: +99312-93-79-35
Altyn ýyldyz Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, 2005 köçesi, jaý 12
Telefon: +99312-92-07-95
Paýtagt Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, 10 ýyl abadançylyk köçesi, 60 0-nji gat
Telefon: +99312-47-74-22
MSM Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Türkmenbaşy şaýoly, 40”A”
Telefon: +99312-21-11-12
Uly Dag Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, 1985(I.Halmyradow) köçesi, jaý 15
Telefon: +99312-26-29-35
Merdem Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, 1957 (Oguzhan) köçesi, 1-nji geç, jaý 7
Telefonlar: +99312-49-80-02, +99312-49-80-09
Web saýt: www.merdem.biz
Ruhubelent Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistany şaýoly, 593
Telefon: +99312-23-51-00
Sezam Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 108, 8-nji gat
Telefon: +99312-21-87-88
Altyn Dag Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, 10 ýyl abadançylyk, 98, 6-nji gat
Telefon: +99312-47-22-70
Toý Mekany Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Türkmenbaşy şaýloy, 81B
Telefonlar: +99312-22-66-31 , +99312-55-43-32 , +99364-62-06-67
Bägül Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Andalyp köçesi, 40
Telefonlar: +99312-22-27-24, +993-22-61-81
Bagt Ýoly Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Bitaraplyk şaýoly, 546/548
Telefonlar: +99312-69-72-72 , +99312-23-38-94

Gül Zaman Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Oguzhan – Bitaraplyk köçesiniň çatrygy
Telefonlar: +99312-60-90-28 , +99367-69-96-04
Aýly Güzer Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Gündogar bulwary, 2
Telefonlar: +99312-94-51-41 , +99312-94-64-48
Mejnun Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, A. Nyýazow şaýoly, 31A
Telefonlar: +99312-53-84-55 , +99312-25-40-30 , +99312-22-33-43
Ýaş Toý Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Andalyp köçesi, 80B
Telefonlar: +99312-69-17-17 , +99312-71-44-66
Uly Ak Dag Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Halmyratow köçesi, 15
Telefonlar: +99312-69-07-69, +99312-23-94-63 , +99312-92-63-50
Aziýa Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Arçabil şaýoly, 31
Telefonlar: +99312-56-47-66, +99312-48-83-56
Duşuşyk Restoran
Salgysy: ş.Aşgabat, Oguzhan köçesi, 74/2
Telefonlar: +99312-69-32-42 , +99312-26-31-87
Coffee Grounds Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Atatürk köçesi, 80
Telefonlar: +99312-46-82-44, +99312-60-16-95, +99312-37-58-08
Melbourne Grill and Sandwich Cafe Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Atatürk köç, 80 (Berkarar)
Telefonlar: +99361-58-63-16, +99368-50-99-99, +99365-57-00-00
Trattoria Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Atatürk köçesi, 80 (Berkarar)
Telefonlar:+99312-46-81-24, +99364-09-77-73, +99312-21-01-10
Soltan Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Atatürk köçesi, 80 (Berkarar)
Telefonlar: +99312-46-84-44, +99364-71-71-71, +99365-65-65-65
Zaman Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Atatürk köçesi, 80 (Berkarar)
Telefonlar: +99364-78-19-86, +99312-30-50-50, +99365-80-22-22
Parfiýa Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Atatürk köçesi, 80. (Berkarar)
Telefonlar: +99364-78-19-86, +99312-30-50-50, +99365-80-22-22
Köpetdag Restoran
Salgysy: ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 10
Telefon: +99312-27-21-09


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder