27 Kasım 2016 Pazar

Aşgabatdaky Hassahanalaryň Salgysy we Telefon Nomerleri

Aşgabatdaky Hassahanalaryň Salgysy we Telefon Nomerleri
Halkara Kardiologiýa Merkezi Hassahanasy
Salgysy: ş. Aşgabat, 1970-njy köç, jaý 30
Telefon: +99312-48-90-05
Halkara Iç keselleri Merkezi Hassahanasy
Salgysy: ş. Aşgabat, 1970-njy köç, jaý 30
Telefon: +99312-48-91-14, +99312-48-91-15
Halkara Saglygy Goraýyşy Anyklaýyş Merkezi Hassahanasy
Salgysy:
ş. Aşgabat, 1970-njy köç, jaý 30
Telefonlar: +99312-48-92-03, +99312-48-92-05, +99312-48-92-02
Halkara “Ene Mähri” Merkezi Hassahanasy
Salgysy: ş. Aşgabat, 1970-njy köç, jaý 30
Telefon: +99312-48-93-03, +99312-48-93-05, +99312- 48-93-02
Kelle we Boýun Kesellerini Bejeriş Halkara Merkezi Hassahanasy
Salgysy: ş. Aşgabat,1970-njy köç, jaý 30
Telefon: +99312-48-96-04, +99312-48-96-05
Stomatologiýa Merkezi Hassahanasy
Salgysy: ş. Aşgabat, 1970-njy köç, jaý 30
Telefon: +99312-48-71-05
Ýokanç Keselleri Merkezleri Müdiriýeti
Salgysy: Çoganly ýaşaýyş toplumy, 2255 (O.Annaýew köç,79)
Telefon: +99312-73-99-27
Ýokanç Keseli Bejeriş Öňüni Alyş Merkezi Hassahanasy
Salgysy: Çoganly ýaşaýyş toplumy, 2255 (O.Annaýew köç,79)
Telefon: +99312-73-80-95, +99312-73-92-44, +99312-73-92-43
Inçekeseli Bejeriş Öňüni Alyş Merkezi Hassahanasy
Salgysy: Çoganly ýaşaýyş toplumy, 2255 (O.Annaýew köç,79)
Telefon: +99312-73-86-38, +99312-73-84-38
Merkezi Deri Wenerologiýa Hassahanasy
Salgysy: Çoganly ýaşaýyş toplumy, 2255 (O.Annaýew köç,79)
Telefon: +99312-73-99-64, +99312-73-87-16
Ýokanç Keselleri Merkezleri Müdiriýetiniň Merkezleşdirilen Barlaghana
Salgysy: Çoganly ýaşaýyş toplumy, 2255 (O.Annaýew köç,79)
Telefon: +99312-73-86-28, +99312-73-89-37
Milli “AIDS-iň Öňüni Alyş” Merkezi
Salgysy: Çoganly ýaşaýyş toplumy, 2255 (O.Annaýew köç,79)
Telefon: +99312-73-81-86, +99312-73-91-12
Şikesleri Bejeriş Halkara Merkezi Hassahanasy
Salgysy: ş. Aşgabat, Görogly köç, jaý 118
Telefon: +99312-34-02-62
“Gaýragoýulmasyz Tiz Kömek” Merkezi Hassahanasy
Salgysy: ş. Aşgabat, Görogly köç, jaý120
Telefon: +99312-90-79-27, +99312-90-79-45
S.A.Nyýazow Ad. Bejeriş Maslahat Beriş Merkezi Hassahanasy
Salgysy: ş. Aşgabat, Oguzhan köç,11
Telefon: +99312-43-85-25
Kardiologiýa Ylmy Kliniki Merkezli Hassahanasy
Salgysy: ş. Aşgabat, Atamyrat Nyýazow şaýoly, 2
Telefon: +99312-97-12-79
Fiziologiýa Ylmy Kliniki Merkezli Hassahanasy
Salgysy: ş. Aşgabat, Magtymguly ş-ly, 60
Telefon: +99312-94-00-89
Onkologiýa Ylmy Kliniki Merkezi
Salgysy: ş. Aşgabat, Arçabil şaýoly, 22
Telefon: +99312-48-77-87, +99312-48-77-97
Enäniň we Çaganyň Saglygyny Goraýyş Ylmy Kliniki Merkezi
Salgysy: ş. Aşgabat, Görogly köç, jaý 80
Telefon: +99312-97-01-08
Merkezi Bejeriş Sagaldyş Hassahanasy
Salgysy: ş. Aşgabat, Türkmenbaşy şaýoly, jaý 21
Telefon: +99312-94-67-19, +99312-94-68-67
Saglygy Goraýyş Anyklaýyş Merkezi
Salgysy: ş. Aşgabat, Gűndogar köçesi,29
Telefon: +99312-28-60-44, +99312-28-60-53
Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Stomatologiýa Okuw Önümçilik Merkezi
Salgysy: ş. Aşgabat, A. Nyýazow şaýoly, jaý 203
Telefon: +99312-92-08-84
Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Enäniň we Çaganyň Saglygyny Goraýyş Okuw Ylmy
Salgysy: ş. Aşgabat, Baba Annanow köç, 28 jaýy
Telefon: +99312-43-51-91
Aşgabat Şäher Çagalar Hassahanasy
Salgysy: ş. Aşgabat, G. Burunow köç, jaý 29
Telefon: +99312-92-72-69
Aşgabat Şäher Hassahanasy
Salgysy: ş. Aşgabat, Çüli köç, jaý 1
Telefon: +99312-90-69-19, +99312-90-69-20
Aşgabat Şäher Neşekeşligiň, Arakhorlugyň we Ruhy Keselleriň Öňüni Alyş Merkezi
Salgysy: ş. Aşgabat, N. Dowodow köç, jaý 13
Telefon: +99312-76-55-59, +99312-76-21-94
Göz Kesellerini Bejeriş Halkara Merkezi
Salgysy: ş. Aşgabat, 1970-njy köç, jaý 30
Telefon:+99312-48-94-27, +99312- 48-95-37


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder