7 Mayıs 2016 Cumartesi

Ýewropa-Kawkaz-Aziýa Ulag Geçelgesiniň Baş Sekretary Bilen Duşuşyk

2016-njy ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen, Ýewropa-Kawkaz-Aziýa ulag geçelgesiniň Hökümetara toparynyň Hemişelik sekretariatynyň Baş Sekretary j-p Mirça Çiopragа bilen duşuşyk geçirildi.
Duşuşygyň dowamynda taraplar geljekde Türkmenistanyň Ýewropa-Kawkaz-Aziýa ulag geçelgesiniň Hökümetara topary bilen ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Ulag kommunikasiýalarynyň ösüşinde ýurdumyzyň strategiki ýerleşişiniň ähmiýeti barada aýdyp, taraplar Ýewropa-Kawkaz-Aziýa ulag geçelgesiniň ösüşinde Türkmenistanyň ornuna degişli esasy meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

 

Oňyn netijeleri bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň yzygiderli ösdürilmegine ygrarlydyklaryny belläp, taraplar onuň geljekde hem ýaýbaňlandyrylmagynyň zerurdygyny nygtadylar. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder