28 Mayıs 2016 Cumartesi

Sambo Boýunça Aziýa Çempionatyndan

Sambo boýunça Aziýa çempionatynyň bäsleşikleriniň ikinji güni söweş görnüşi boýunça ýaşlaryň arasyndaky tutluşyklardan başlandy. Ýarym finalda 82 kilograma çenli agram derejesinde Özbegistandan gelen pälwan Sanjar Nematow Täjigistandan bolan Olimhoja Olimowy ýeňmegi başardy.

Ikinji ýarym finalda  Awazbek Abdujalilow (Özbegistan) Salyh Şaripi (Gazagystan) ýeňdi. 

Çärýek finalda 52 kilograma çenli agram derejesinde Tilek Amankulow (Gyrgyzystan) Ýagmyr Orazdurdyýewden (Türkmenistan) üstün çykdy. 

Çärýek finalda 100 kilograma çenli agram derejesinde Nuraly Ýalkabow (Türkmenistan) Wijesing Asanta Kumary (Şri Lanka )wagtyndan öň ýeňmegi başardy.  

Ýetginjekleriň arasynda 56 kilograma çenli agram derejesinde ýarym final tutluşygynda Toktar Umutaliýew (Gazagystan) Nowruzbek Nazarowyň üstünden (Özbegistan) ýeňiş gazandy. 

***

Ýarym finalda 68 kilograma çenli agram derejesinde Faziddin Holmamatow (Özbegistan) Kemal Amanowy (Türkmenistan) ýeňdi. 

Şu ýaş toparda 90 kilograma çenli argam derejesinde Ýolaman Kenzebaýew (Gyrgyzystan) Nurimzan Gabbasowy (Gazagystan) ýeňmegi başardy.

Gyzlaryň toparynda 60 kilograma çenli agram derejesinde Şakzoda Usmanowa (Özbegistan) Farida Pupowany  (Gyrgyzystan) ýeňdi.

Erkekler toparynda  çärýek finalda 100 kilograma çenli agram derejesinde Irai Amirhani (Eýran) Aližon Abdullaýewi (Özbegistan) ýeňmegi başardy.

Ýarym final tutluşykda bolsa 57 kilograma çenli agram derejesinde Kerim Allanurow (Türkmenistan) Azamat Faýzuloýewi (Özbegistan) ýeňdi.

Ýarym finalda 70 kilograma çenli agram derejesinde Firdas Hojimamatow (Özbegistan) Ermek Bolot Uuly (Gyrgyzystan) ýeňmegi başardy.

Ikinji  ýarym finalda Arnur Kuataý (Gazagystan) Atajan Şaberdiýewi (Türkmenistan)  ýeňdi. 

***

Türkmen samboçy zenan Aýnur Amanowa zenanlaryň arasyndaky ýaryşda (ýetginjekler) 60 kilograma çenli agram derejesinde, ýarym finalda gazagystanly türgen Laila Akmoldudan üstün çykyp, finala gatnaşmaga hukuk gazandy.

Şu ýaş toparda 52 kilograma çenli argam derejesinde Awazbek Abdujalilow (Özbegistan) gyrgyzystanly samboçy Tilek Amankulowdan üstün çykdy.   

Ýetginjekleriň arasynda ýarym finalda, 87 kilograma çenli agram derejesinde Bahtiýar Ibragimow (Gazagystan) Batyrmyrat Ýusupowy (Türkmenistan) ýeňmegi başardy. 

Şeýle hem bu ýaş toparda gyzlaryň arasynda, ýarym finalda 60 kilograma çenli argam derejesinde Aziza Nazarowa (Türkmenistan) Alymgül Makhuowany ýeňip, finala çykdy. 

Ikinji ýarym finalda Klara Darmenbaýewa (Özbegistan) Kaur Balžidi (Hindistan) ýeňdi. 

82 kilograma çenli argam derejesinde türkmen türgeni Suwhan Owazgeldiýew özbek türgeni Sanjar Nematowdan üstün çykdy. 

***

Ýetginjekleriň toparynda, 68 kilograma çenli agram derejesinde Fazliddin Holmamatow (Özbegistan) finalda gyrgyz türgeni Ýoldos Masiýewi ýeňdi. 

Şu ýaş toparda, 90 kilograma çenli agram derejesinde Ýolaman Genjebaýew finalda Guwanç Begaliýewden (Türkmenistan) üstün çykyp, altyn medala eýe boldy. 

Zenanlaryň arasynda ýarym finalda, 52 kilograma çenli agram derejesinde Gülnur Ýerbolowa (Gazagystan) gyrgyzystanly bäsdeşi Elza Abdykadyrowany ýeňdi. 

Ikinji ýarym finalda Hurma Abdyýewa (Türkmenistan) Dinuşiki Jaýsundarany (Şri-Lanka) ýeňdi.  

Ýetginjekler toparynda 56 kilograma çenli agram derejesinde final ýaryşynda  Toktar Umutaliýew (Gazagystan) ýeňiş gazandy. Anna Hajyýew (Türkmenistan) kümüş medala eýe boldy. 

70 kilograma çenli agram derejesinde gazagystanly samboçy Arnur Kuataý finalda Firdausy Hojimametowy (Özbegistan) ýeňip, altyn medala mynasyp boldy.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder