12 Aralık 2015 Cumartesi

Birža Täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Türkiýeden, Singapurdan, Moldowadan, Ukrainadan we Gyrgyzystandan gelen telekeçiler jinsi matany, saryja goýunlarynyň ýüňüni, nah ýüplügi, pagta süýümini satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 18 million 495 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, ABŞ-dan, BAE-den, Türkiýeden we Hindistandan gelen täjirler jemi bahasy 4 million 130 müň manatlykdan gowrak arassalanan pagta ýagyny we nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin 292 müň manatlykdan gowrak awtoulag we süýüm übtügini satyn aldylar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder