27 Aralık 2015 Pazar

BILDIRIŞ

Ertir Stambul Uniwersitetinde, ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Stambul Baş Konsullygy tarapyndan Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp dabaraly çäre we talyplarymyz üçin ýygnak geçiriler. Ýygnak 2015-nji ýylyň 28-nji dekabrynda sagat 10:30 da başlanar. Ýygnaga gatnaşmak üçin ähli talyp we myhmanlary çagyrýarys.
Ýygnagyň geçiriljek menzili: Stambul Uniwersiteti Kongre we Kültür Merkezi (Beyazıt Kampüsü)
Habarlaşmak Üçin:
Seýit Haknazarow 05364484478 E-mail: seyithaknazarov14@gmail.com
http://www.turkmenhabargullugy.com/gallery_photo.php?pg_id=2047
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder