25 Aralık 2015 Cuma

BILDIRIŞ

BILDIRIŞ
Stambul Uniwersitetinde, ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Stambul Baş Konsullygy tarapyndan Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp dabaraly çäre we talyplarymyz üçin ýygnak geçiriler.
Ýygnak 2015-nji ýylyň 28-nji dekabrynda sagat 10:30 da başlanar. Ýygnaga gatnaşmak üçin ähli talyp we myhmanlary çagyrýarys. Ýygnagyň ahyrynda milli tagamlarymyz hödürlener.
Ýygnagyň geçiriljek menzili: Stambul Uniwersiteti Kongre we Kültür Merkezi
Habarlaşmak Üçin:

Seýit Haknazarow 05364484478  E-mail: seyithaknazarov14@gmail.com
http://www.turkmenhabargullugy.com/haber.php?haber_id=3811


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder