6 Aralık 2015 Pazar

BILDIRIŞ

2015-nji ýylyň 10-nji dekabrynda sagat 13:30 da Türkiýäniň Süleýman Demirel Uniwersitetiniň Prof.Dr.Lütfü Çakmak Konferans Zalynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 20 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçiriler. 

Çäre ähli talyp we myhmanlary çagyrýarys.

Çäreniň geçiriljek menzili: Süleýman Demirel Uniwersiteti Baty Ýerleşkesi Prof.Dr.Lütfü Çakmak Konferans Zaly,  Isparta Şäheri Hiç yorum yok:

Yorum Gönder