26 Ağustos 2015 Çarşamba

Reuniondaky Wulkanyň Hereketi Artýar

Hindi okeanyndaky Fransuz Reunion adasynda ýerleşýän wulkanyň hereketi barha artýar

Piton de la Furnez wulkanyndan çykýan lawalar ada ýaýramaga başlady.
Wulkana tarap gidýän ýollar ýapyldy, dik uçarlaryň sebite gitmegi gadagan edildi.
Fewral, maý we iýul aýlarynda hereket eden wulkan ilkinji gezek bu derejede lawa çykaryýar.
Geçen ýyl ýiten Malaýziýa howa ýollaryna degişli uçaryň bölekleriniň adadaky gözlegleri hem wulkan sebäpli togtadylypdy.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder