19 Haziran 2015 Cuma

Türkmenistanyň Prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Kabus Bin Said,
Omanyň Soltany:

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Jenap Prezident,

Mukaddes Oraza aýynyň gelmegi bilen Size tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy iberýändigime örän şatdyryn.

Size berk jan saglyk, Türkmenistanyň halkyna bolsa abadançylyk we gülläp ösüş,  şeýle hem tutuş musulman ymmatyna Beýik Biribardan rowaçlyk dileg edýärin.  


*** 


Iýad Amin Madani, 
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary: 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Jenap Prezident, 

Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň adyndan, onuň institutlarynyň işgärleriniň adyndan we hut öz adymdan Siziň Alyhezretiňize mukaddes Oraz aýynyň gelmegi mynasybetli tüýs ýürekden çykýan mähirli gutlaglarymy ibermek meniň üçin uly hormatdyr. 

Beýik Biribardan Size Türkmenistanyň gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri, şeýle hem tutuş musulman ymmatyna parahatçylygy, howpsuzlygy we abadançylygy dileg edýärin. 

Siziň Alyhezretiňiz, meniň Size bolan çuňňur hormatym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder