20 Haziran 2015 Cumartesi

Russiýa Bilen Gresiýa Hökümetara Şertnama Gol Çekişdi

Şertnama laýyklykda iki ýurt Gresiýadan geçjek turba geçiriji taslamasynyň gurluşygyny birlikde alyp barar.
Russiýanyň Energetika ministri Aleksandr Nowak taslamanyň Gresiýadan geçýän bölümine rus firmalarynyň we banklarynyň maddy taýdan goldaw bermek isleýändigini we taslama bilen baglanşykly işleriň dowam edýändigini aýdypdy.
Türk akymy taslamasy bilen Ukraina bilen dartgynly günleri başdan geçirýän Russiýanyň tebigy gazy Türkiýe we Gresiýaly arkaly ÝB-ne akdyrlar.
63 milliarb kub metr mümkinçilige eýe boljak taslamada şol mukdaryň 47 milliard kub metri Ýewropa ýurtlaryna akdyrlar, galan 16 milliard kub metri bolsa Türkiýäniň içeri bazarlarynda sarp ediler.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder