12 Haziran 2015 Cuma

Atawatan Türkmenistan Žurnalynyň Nobatdaky Sany Çap Edildi

2015-nji ýylyň 12-nji iýunynda Atawatan Türkmenistan žurnalynyň 10-njy sany çapdan çykdy. Neşirimiziň nobatdaky sany Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Pan Gi Munyň Bitarap Türkmenistana 12-nji Iýunda başlan saparyna bagyşlandy. 
Ýurdumyzyň dünýä döwletleri we halkara guramalary bilen hoşniýetli goňşuçylyga, deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşlyga gönükdirilen parahatçylyk söýüjilikli ýolunyň has belent derejelere çykýandygy Bitaraplyk we parahatçylyk ýylynyň mysalynda-da aýdyň görünýär. 
Türkmenistanyň özüniň alyp barýan daşary syýasatynda Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge aýratyn ähmiýet berýär. Žurnalymyzda Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2013-2017-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynda Merkezi Aziýa hem-de Hazar sebitlerinde döwletara gatnaşyklaryny sazlaşykly we durnukly ykdysady, ýaşaýyş -durmuş we gumanitar ösüş üçin esasy şert hökmünde sebitleýin parahatçylygy we howpsuzlygy saklamagyň pugta usullaryny açyp görkezýän makalalar toplumy ýerleşdirlendir. Şeýle hem Türkmenistanda bolup geçýän ägirt uly özgerişlikleri, gazanylýan üstünlikleri, halkymyzyň milli aýratynlyklaryny dünýä ýüzüne ýaýmagy niýet edinýän döredijilik toparymyz tarapyndan türkmen we iňlis dillerinde neşir edilýän "Atawatan Türkmenistan" halkara žurnalynda Türkmenistan barada birnäçe makalalar ýerleşdiripdir. Žurnalalyň BMG Baş Sekretarynyň Türkmenistana bolan saparyna bagyşlanan ýörite sanyna Tepe Türkmen, Türk Howa Ýollary, Nata Holding, Ilk inşaat, Koka Kola, Meridýen, Arifiýe Fidançylyk, Culligan, Mutlular, Rönesans Industry, Sneider Elekrik, Erege we Halil Awjy şereketler grubu goldow berdi. 

Atavatan Türkmenistan Dergisi 12 Haziranda yeni sayısı yayınlandı. 
"Atavatan Türkmenistan " uluslararası dergisinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Türkmenistan ziyareti vesilesiyle yayınlanan özel sayısı en üst düzeyde dağıtılmaya başlandı. Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon Türkmenistan ziyareti 12 Haziran 2015 tarihinde başlamıştır.
Türkmenistan-BM ilişkilerinin derinlemesine incelendiği dergimizin yeni sayısında Türkmenistan'ın BM Daimi Elçisinin Atavatan Türkmenistan Dergisine yönelik yazdığı makale de yer almaktadır. BM Genel Kurulunda Haziran 2015 tarihinde kabul edilen "Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığı" Kararın yayınlandığı dergimizde, Türkmenistan özeline yönelik önemli çalışmalar yer almaktadır. Dergimizin BM Genel Sekreterinin Türkmenistan ziyareti vesilesiyle yayınladığımız özel sayısına, Tepe Türkmen A.Ş, Türk Hava Yolları, Nata Holding, İlk İnşaat, Coca Cola Türkmenistan Bottlers, Meridyen Ulus. Fuarcılık, Arifiye Fidancılık, Culligan, Mutlular Transport, Rönesans Heavy Industries, Sneider Electric, Erege İnşaat ve Halil Avcı Şirketler Grubu/Tema Mühendislik destek vermişlerdir.
"Atavatan Türkmenistan" uluslararası dergisi Türkmence ve İngilizce olarak 7500 adet basılmış, Türkmenistan, Türkiye dahil birkaç ülkede geniş çaplı dağıtılmaya başlanmıştır. Devlet ve hükümet başkanları, Meclis başkanları, uluslararası kurum yöneticileri, çokuluslu şirket yöneticileri, ünlü akademisyen ve düşünürlerin makaleleri ile destek verdiği dergimizin şu ana kadar 60.000'den fazla dağıtılmıştır. Dergimizi www.atavatan-turkmenistan.com sitesinden dijital ortamda okuyabilirsiniz.  


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder