31 Mart 2015 Salı

Türkmenistanyň Prezidenti Yslam Karimowa Gutlag Hatyny Iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Yslam Karimowyň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine sýlanmagy mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Döwlet baştutanymyz hatynda Yslam Karimowy Özbegistanda geçirilen Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen mähirli gutlady we oňa berk jan saglyk hem-de ýokary döwlet wezipesindäki jogapkärli işinde uly üstünlikler arzuw etdi. 

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Özbegistan Respbulikasynyň Prezidentine bolan çuňňur hormatyny beýan edip, ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasyndaky doganlyk gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegi we pugtalanmagy ugrunda bilelikde tagalla etmäge taýýardygyny belledi.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder