30 Mart 2015 Pazartesi

Gazagystanda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20-Ýyllygy Mynasybetli Dabara Geçirildi http://www.turkmenhabargullugy.com/haber.php?haber_id=2913

Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň şanly 20 ýyllygy hem-de 2015-nji ýylyň Bitaraplyk we Parahatçylyk ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli, 2015-nji ýylyň 22-nji martynda Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherinde Türkmenistanyň Konsullygy tarapyndan türkmen ak öýleri gurnalyp, Nowruz baýramy geçirildi.

Welaýat häkiminiň birinji orunbasary S.Aldaşew, Aktau şäheriniň häkimi Ý.Žanburşin, Ş.Ýesenow adyndaky Uniwersitetiniň rektory A.Botebekow, bu ýerde ýerleşýän Konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylary, şäheriň ýaşuly-weteranlary Konsullyk tarapyndan gurnalan ak öýe girip gutlag sözlerini aýtdylar we olara milli türkmen tagamlary hödür edildi. 

Şeýle-de Mangistau welaýatyna Türkmenistandan göçüp gelen ildeşlerimiz, türkmen diasporasynyň agzalary, bu ýerde okaýan talyplarymyz Nowruz baýramy we Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly mynasybetli geçirilen çärede türkmen-gazak dostlugyny wasp edýän aýdymdyr sazlar bilen dabaranyň şowhunyny has-da artdyrdylar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder