30 Mart 2015 Pazartesi

Eýranyň Ýadro Gepleşikleri

Şweýsariýanyň Lozanna şäherinde Eýran bilen 5+1 ýurtlarynyň arasynda alynyp barylýan ýadro gepleşiklerine gatnaşan Hammynd “Bu ylalaşyk hemmeler üçin bähbitli bolar. Bu, Eýranyň atom bombasynyň öndürilmeginiň öňüni aljak ylalaşyk bolmaly we bu meselede egilşik edilmez” diýdi. 
ÝB-niň Daşary gatnaşyklar we Howpsyzlyk syýasaty boýunça ýolbaşçysy Federika Mogerini Lozannada beren behanatynda gepleşikler barasynda “Ylalaşyga şeýle golaý barmadyk. Emma entegem çözülmeli möküm meseleler bar” diýipdi. 
Germaniýanyň Daşary işler ministri Frank Walter Steinmeir bolsa Eýran bilen ýadro gepleşiklerini Şweýsariýanyň Alp daglarynyň depesine dyrmaşmaga meňzedip “10-12 ýyllyk gepleşiklerde oýunyň soňuna golaýladyk” diýipdi. 
Eýran bilen BMG-nyň Howpsyzlyk Geňeşiniň hemişelik agzalary ABŞ, Russiýa, Britaniýa, Fransiýa we Hytaý bilen Germaniýadan ybarat bolan 5+1 ýurtlarynyň arasynda dowam etdirilýän ýadro gepleşiklerinde 31-nji marta çenli ylalaşyk gazanylmagy maksat edinilýär. Eýranyň ýadro maksatnamasy boýunça gepleşiklerde ylalaşyk gazanylyp bilinmänligi sebäpli gepleşikler 2015-nji ýylyň 1-nji iýulyna çenli uzaldylypdy. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder