2 Şubat 2015 Pazartesi

Haryt Çig Mal Biržasy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda söwdalaşyklaryň 31-si hasaba alyndy. 

Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Gazagystandan, Latwiýadan we Estoniýadan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, binýatlyk ýagy satyn aldylar, BAE-den we Malaýziýadan gelen işewürler bolsa tehniki kükürdi (“Türkmengaz” DK) satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna nah ýüplükler, arassalanan pagta ýagy, pagta süýümi ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Şweýsariýa, BAE, Türkiýe, Eýran, Singapur we beýlekiler. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 36 million 427 müň dollaryndan gowrak boldy. 

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin umumy bahasy 1 million 460 müň manatlykdan gowrak ownadylan polimerleri (Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy) we azyklyk bugdaýy satyn aldylar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder