28 Şubat 2015 Cumartesi

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýä Resmi İş Saparynda Bolar

Türkmenistanyň Döwlet baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident R. T. Erdoganyň çakylygyna laýyklykda mart aýynyň 3-4-i aralygynda Türkiýede saparda bolar.
Myhman lider Berdimuhamedow resmi saparynyň çäginde özara we toparara gepleşiklerden soň Prezident R. T. Erdogan bilen Stambulda geçiriljek Türkmenistanyň Halkara maýa goýum maslahatynyň açylyş dabarasyna gatnaşar.
Prezidentiň metbugat gullugynyň tarapyndan berlen ýazmaça beýanatda "Saparyň çäginde geçiriljek gepleşikler dost we doganlyk iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar bilen birlikde sebitara we halkara meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagyna mümkinçilik döreder. Ady agzalýan saparyň özboluşly we ýokary derejeli gatnaşyk edilýän ýurt Türkmenistan bilen köp taraplaýyn hyzmatdaşlygymyzyň güýçlendirilmegine goşant goşmagyna garaşylýar" diýildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder