31 Aralık 2015 Perşembe

GUTLAG

GUTLAG
Täze Ýylyňyz Bilen Gutlaýan


27 Aralık 2015 Pazar

BILDIRIŞ

Ertir Stambul Uniwersitetinde, ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Stambul Baş Konsullygy tarapyndan Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp dabaraly çäre we talyplarymyz üçin ýygnak geçiriler. Ýygnak 2015-nji ýylyň 28-nji dekabrynda sagat 10:30 da başlanar. Ýygnaga gatnaşmak üçin ähli talyp we myhmanlary çagyrýarys.
Ýygnagyň geçiriljek menzili: Stambul Uniwersiteti Kongre we Kültür Merkezi (Beyazıt Kampüsü)
Habarlaşmak Üçin:
Seýit Haknazarow 05364484478 E-mail: seyithaknazarov14@gmail.com
http://www.turkmenhabargullugy.com/gallery_photo.php?pg_id=2047