22 Temmuz 2017 Cumartesi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidentinin-karary-17/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmen Hünärmenleri Deňiz Ggiňişligini Meýilnamalaşdyrmagy Öwrenýärler

Türkmen Hünärmenleri Deňiz Ggiňişligini Meýilnamalaşdyrmagy Öwrenýärler

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-hunarmenleri-deniz-gginisligini-meyilnamalasdyrmagy-owrenyarler/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Türkmenistan – ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan – ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

https://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistan-yhhg-kopculikleyin-habar-beris-serisdeleri-ulgamyndaky-hyzmatdaslyk/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar


https://www.turkmenhabargullugy.com/paytagtymyzda-yol-ulag-mumkincilikleri-yokarlanyar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

https://www.turkmenhabargullugy.com/2018-nji-yylyn-1-nji-yanwaryndan-aylyk-zahmet-haklarynynpensiyalaryn-we-dowlet-komek-pullarynyn-talyp-haklarynyn-mocberleri-yokarlandyrylar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

„Daşoguzsyýahat“ Tanymal Bagşylaryň Ady Bilen Baglanşykly Ýerlere Syýahat Guraýar https://www.turkmenhabargullugy.com/dasoguzsyyahat-tanymal-bagsylaryn-ady-bilen-baglansykly-yerlere-syyahat-gurayar/ #Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

„Daşoguzsyýahat“ Tanymal Bagşylaryň Ady Bilen Baglanşykly Ýerlere Syýahat Guraýar

https://www.turkmenhabargullugy.com/dasoguzsyyahat-tanymal-bagsylaryn-ady-bilen-baglansykly-yerlere-syyahat-gurayar/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy

Döwlet Muzeýinde Ekerançylyk Däplerine Bagyşlanan Sergi Öz Işine Başlady

Döwlet Muzeýinde Ekerançylyk Däplerine Bagyşlanan Sergi Öz Işine Başladyhttps://www.turkmenhabargullugy.com/dowlet-muzeyinde-ekerancylyk-daplerine-bagyslanan-sergi-oz-isine-baslady/
#Turkmenistan #TurkmenHabarGullugy