24 Nisan 2017 Pazartesi

Uhanda Türkmenistan we Hytaý Hyzmatdaşlygyna Bagyşlanan Forum Geçirildi

Uhanda Türkmenistan we Hytaý Hyzmatdaşlygyna Bagyşlanan Forum Geçirildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/uhanda-turkmenistan-we-hytay-hyzmatdaslygyna-bagyslanan-forum-gecirildi/

Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy

Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy

http://www.turkmenhabargullugy.com/hazaryaka-dowletlerinin-ygtyyarly-wekillerinin-dususygy/

Mejlisiň Deputatlarynyň Möhletinden Öň Çykyp Giden, Şeýle Hem Halk Maslahatlarynyň we Geňeş Agzalarynyň Dalaşgärlerine Şahadatnamalar Gowşuryldy

Mejlisiň Deputatlarynyň Möhletinden Öň Çykyp Giden, Şeýle Hem Halk Maslahatlarynyň we Geňeş Agzalarynyň Dalaşgärlerine Şahadatnamalar Gowşuryldy

http://www.turkmenhabargullugy.com/mejlisin-deputatlarynyn-mohletinden-on-cykyp-giden-seyle-hem-halk-maslahatlarynyn-we-genes-agzalarynyn-dalasgarlerine-sahadatnamalar-gowsuryldy/

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

http://www.turkmenhabargullugy.com/yapyk-binalarda-we-sowes-sungaty-boyunca-v-aziya-oyunlaryna-tayyarlyk-gormek-baradaky-yerine-yetiriji-komitet-dabaralary-dunya-derejesinde-gecirmek-boyunca-hyzmatdasyny-yglan-etdi/

Dubaýda Aşgabatda Aziýa Oýunlarynyň Başlamagyna 150 Gün Galmagyny Giňden Bellediler

Dubaýda Aşgabatda Aziýa Oýunlarynyň Başlamagyna 150 Gün Galmagyny Giňden Bellediler

http://www.turkmenhabargullugy.com/dubayda-asgabatda-aziya-oyunlarynyn-baslamagyna-150-gun-galmagyny-ginden-bellediler/

Paýtagtymyzyň Arçabil Etrabynda Gülleri we Bezeg Ösümliklerini Ýetişdirmäge Ýörüteleşdirilen Iri Ýyladyş Hojalygy Döredildi

Paýtagtymyzyň Arçabil Etrabynda Gülleri we Bezeg Ösümliklerini Ýetişdirmäge Ýörüteleşdirilen Iri Ýyladyş Hojalygy Döredildi

http://www.turkmenhabargullugy.com/paytagtymyzyn-arcabil-etrabynda-gulleri-we-bezeg-osumliklerini-yetisdirmage-yorutelesdirilen-iri-yyladys-hojalygy-doredildi/

Türkmenistan Fotosuratlary 54

Türkmenistan Fotosuratlary 54

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistan-fotosuratlary-54/